Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Zwód (elektryczność)

Zw%C3%B3d_(elektryczno%C5%9B%C4%87)
Zwód - fragment instalacji odgromowej służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych dodatkowo odprowadzeniu aż do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów. Zwody umieszczane są na dachach dodatkowo ścianach budynków czyli na masztach w sąsiedztwie chronionych obiektów. Zwody łączy się przewodami odprowadzającymi spośród pozostałymi elementami instalacji odgromowej Zwody dzieli się na dubel główne typy:Zwody można podzielić również na: