Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Zerowanie

Zerowanie - środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej do wnętrza instalacjach elektrycznych polegający na podłączeniu części przewodzących dostępnych (np: metalowej obudowy urządzenia) spośród przewodem ochronnym PE czyli przewodem ochronno-neutralnym PEN. W warunkach zakłóceniowych (uszkodzenie izolacji umożliwia samoczynne odłączenie zasilania przez szybkie zadziałanie zabezpieczenia elektrycznego .Może być stosowanie do wnętrza instalacjach elektrycznych o napięciu aż do 500V, do wnętrza układzie sieciowym TN. W układzie tym miejsce zimny zasilającego transformatora jest bezpośrednio uziemiony, wprawdzie chronione części przewodzące odbiorników są połączone spośród punktem neutralnym:Nazwa zerowanie pochodzi spośród czasów, kiedy negacja logiczna wyróżniano osobnych przewodów neutralnych (N) zaś ochronnych (PE), tylko oprócz przewodów fazowych był jeno uziemiony przewód zerowy. Pojęcia zerowanie przewód będący zerem a weryfikacja skuteczności zerowania są twardo zakorzenione do wnętrza języku elektro-instalatorów, choć obecnie już przestarzałe. Przewód będący zerem został zastąpiony na mocy przewody PE, czyli PEN, do wnętrza zależności, jaką funkcję spełniają, wprawdzie platforma zerowania zastępowany jest pojęciem platforma samoczynnego szybkiego odłączenia zasilania