Żarzenie

Żarzenie – nadawanie światła przez rozgrzane ciała. Minimalna temperatura, do wnętrza której dane ciało zaczyna się żarzyć, zależy odkąd zdolności emisyjnej tego ciała. Dla stali jest owo wysoka temperatura ponizej 1000°C. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie zdołać emitowanego światła (jaśniejsze żarzenie) – zgodnie spośród prawem prawem Stefana-Boltzmanna. Zmienia się również kolor emitowanego światła, zgodnie spośród prawem przesunięć Wiena, odkąd barwy ciemnowiśniowej aż do światła białego Żarzenie może być wywołane na konsekwencja wzrostu temperatury poprzez:W technice wizja owo wykorzystywane jest do wnętrza obwodach elektrycznych co więcej elektronicznych w charakterze źródło światła, np. do wnętrza żarówkach, ewentualnie ciepła.Przez cały stulecie XIX co więcej początek XX liczni badacze co więcej wynalazcy (m.in. Davy, Edison, Swan, Łodygin, Coolidge) przeprowadzili masa eksperymentów spośród zastosowaniem różnych materiałów w charakterze żarzące się włókna; próbowano m.in. drutu spośród platyny również różnych zwęglonych włókien roślinnych. Najlepsze efekty dało eksploatacja włókien bambusa, później aliści zaczęto aż do tego celu używać wysoce trwalszego drucika spośród wolframu. Od czasu wynalezienia lampy elektronowej żarzenie stanowi część obwodów do wnętrza układach elektronicznych budowanych do wnętrza oparciu o lampy próżniowe , przeznaczoną aż do podgrzewania katod tych lamp Najpowszechniej spotykane jest eksploatacja prądu elektrycznego do wnętrza żarnikach żarówek, owszem próżniowych, gdy co więcej halogenowych. Temperatura pracy włókien żarzenia do wnętrza żarówkach przekracza 2800 K co więcej jest kompromisem pomiędzy jasnością co więcej temperaturą barwową emitowanego światła również trwałością włókna. Moc elektryczna włókien żarzenia żarówek powszechnego użytku wynosi odkąd poniżej jednego mowa trawa (dla żaróweczek używanych np. do wnętrza latarkach kieszonkowych) aż do kilku tysięcy watów (żarówki niektórych wielkich reflektorów).Tylko nieco odsetek mocy elektrycznej dostarczanej aż do włókna żarzenia żarówki zamienia się do wnętrza światło widzialne; pozostała część emitowana jest poniżej postacią ciepła co więcej rozpraszana jest do wnętrza otoczeniu.Wszystkie lampy elektronowe próżniowe wymagają aż do prawidłowej pracy dostarczania energii aż do ich katod po to, żeby zainicjować do wnętrza nich emisję elektronów Powszechnie stosowanym aż do tego celu sposobem jest podgrzewanie katod prądem elektrycznym Wykorzystywana tutaj technika jest wybitnie podobna aż do tej, która stosowana jest do wnętrza żarówkach próżniowych: wewnątrz szklanej bańki lampy znajduje się wybitnie wiotki drucik spośród metalu odpornego na wybitnie wysokie temperatury (stosuje się do wnętrza tym celu okazja wolframu), tzw. włókno żarzenia, często – owszem gdy do wnętrza żarówkach – co więcej zwinięty do wnętrza rozciągniętą spiralkę. Przepływ prądu przez owo włókno powoduje przyrost jego temperatury powyżej 1000 K, co wyzwala termoemisję elektronów spośród powierzchni drucika – do wnętrza ów sposób skonstruowane są – historycznie najstarsze, choć odkąd czasu do czasu wciąż nadal stosowane – lampy bezpośrednio żarzone, tzn. takie, do wnętrza których włókno żarzenia jest równocześnie katodą W celu poprawienia emisji elektronów spośród powierzchni włókna pokrywano je torem czy też tlenkami baru co więcej strontu ewentualnie innych metali alkalicznych (takie rozwiązania nazywane są – słusznie – katodami torowanymi czy też katodami tlenkowymi). Tak spreparowane katody mają co więcej kilkanaście bicie większą zdolność emisji elektronów niż zwykłe wolframowe włókno żarzenia do wnętrza takiej samej temperaturze.Nieco później opracowano technologię konstrukcji lamp żarzonych pośrednio, tj. takich, do wnętrza których wolframowy drucik podgrzewa izolowaną odkąd niego elektrycznie katodę do wnętrza postaci rurki do wnętrza której wnętrzu rozciągnięte jest włókno żarzenia. Rozwiązanie takie ma do wnętrza porównaniu spośród poprzednim istotną zaletą polegającą na separacji galwanicznej obwodu żarzenia lampy odkąd pozostałych obwodów, do wnętrza których pracuje urządzenie lampowe Skutkiem tego układy elektryczne urządzeń spośród lampami pośrednio żarzonymi są mniej skomplikowane niż te spośród lampami żarzonymi bezpośrednio. Dodatkowo, poniżej urządzeniach zasilanych spośród sieci energetycznej prądu przemiennego lampy pośrednio żarzone wprowadzają aż do obwodów, do wnętrza których pracują wysoce pomniejszy przydźwięk sieci. Wadą żarzenia pośredniego jest konieczność dostarczenia większej mocy elektrycznej aż do podgrzania takiej katody Moc dostarczana aż do obwodów żarzenia lamp stosowanych do wnętrza urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku wynosi odkąd poniżej jednego aż do kilkudziesięciu watów. W zastosowaniach specjalnych, przemysłowych (np. żarzenie lamp rentgenowskich czy też lamp stosowanych do wnętrza nadajnikach radiowych), stosowane bywają lampy o wysoce większej mocy obwodów żarzenia, spośród kolei aż do zastosowań do wnętrza szczególnie oszczędnych urządzeniach bateryjnych, np. do wnętrza technice wojskowej, stosowano miniaturowe lampy o poborze mocy kilkudziesięciu miliwatów (np. bezcokołową lampę typu DCF60 żarzoną prądem o napięciu 1,25 V co więcej natężeniu 40 mA).Przyjętych jest uniwersalnie nieco standardów obwodów żarzenia lamp elektronowych Najczęściej praktyczny do wnętrza elektronice użytkowej wzorzec owo żarzenie prądem poniżej napięciem 6,3 V. W europejskim systemie oznaczeń lamp lampy takie oznaczane są pierwszą literą "E". Lampy których żarzenie zasilane jest prądem o napięciu 4 V oznaczane są literą "A", pomimo tego przeznaczone aż do pracy do wnętrza układach beztransformatorowych zasilanych spośród sieci energetycznej, dokąd włókna żarzenia wszystkich lamp połączone są szeregowo co więcej płynie przez negacja logiczna taki w pojedynkę prąd – literą "P" na rzecz prądu równego 300 mA ewentualnie literą "U" (100 mA). Rzadziej spotykane są lampy o prądzie żarzenia 50, 180, 200 ewentualnie 600 mA (oznaczane literami – słusznie – "V", "B", "C", "X") czy też napięciu żarzenia 2 ewentualnie 5 V ("K" ewentualnie "G"). Literą "D" oznacza się lampy przeznaczone aż do zasilania spośród baterii o napięciu – zależnie odkąd konkretnego modelu lampy – 0,63 czy też 1,2 czy też 1,4 V.Na schematach ideowych układów lampowych również na rysunkach identyfikujących wyprowadzenia poszczególnych elektrod lamp obwody żarzenia oznaczane bywają małą literą "f" (ang. filament - żarzenie); do wnętrza Polsce spotyka się do wnętrza tych miejscach literę "ż".