Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (pot. rtęciówka) - typ lampy wyładowczej, w środku której światło powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w środku parach rtęci. W odróżnieniu od czasu niskoprężnych lamp rtęciowych zwanych potocznie świetlówkami, w środku których następuje wyładowanie jarzeniowe w środku wysokociśnieniowych lampach rtęciowych zachodzi wyładowanie łukowe.Z zewnątrz lampa rtęciowa przypomina lampę żarową, przeto często nazywana jest błędnie żarówką. Składa się gdyż spośród zewnętrznej bańki szklanej, pokrytej wewnątrz luminoforem także gwintowanego cokołu, umożliwiającego instalację w środku oprawie.Właściwym źródłem promieniowania jest umiejscowiony wewnątrz lampy jarznik Jest owo zamknięta rękaw ze szkła kwarcowego spośród wyprowadzonymi na zewnątrz dwiema elektrodami głównymi także jedną owo znaczy dwiema elektrodami pomocniczymi, zawierająca argon plus rtęć. W temperaturze pokojowej bez mała cała rtęć tworzy osadzone na ścianach jarznika krople. Pod wpływem napięcia ok. 180 woltów pomiędzy jedną spośród elektrod głównych, plus elektrodą pomocniczą (podłączoną szeregowo spośród rezystorem zapłonowym), następuje wyładowanie jarzeniowe (nazywane również wyładowaniem tlącym ) w środku argonie. Wyładowanie owo powoduje rozgrzanie gazu także wyparowywanie znajdującej się w środku jarzniku rtęci. Wraz ze wzrostem temperatury następuje transformacja wyładowania spośród jarzeniowego na łukowe, charakteryzujące się niższym napięciem także wysoce wyższym prądem; wyładowanie owo odbywa się pomiędzy elektrodami głównymi także jest źródłem światła zawierającego linie widmowe rtęci o dużym poszerzeniu ciśnieniowym. Część tych linii leży w środku obszarze ultrafioletu - nadawanie takiego światła na zewnątrz lampy prowadziłaby aż do niebezpiecznych poparzeń osób, uszkodzeń wzroku plus przyspieszonego niszczenia oświetlonych przedmiotów spośród tworzyw sztucznych.Barierę ograniczającą wydostawanie się szkodliwego światła ultrafioletowego na zewnątrz lampy stanowi jej bańka zewnętrzna, wykonana ze szkła o silnej absorpcji ultrafioletu, plus poza pokryta od czasu wewnątrz luminoforem . Luminofor przekształca znaczną część promieniowania ultrafioletowego na światło widzialne, leżące głównie w środku obszarze czerwieni. Luminofor pozwala w środku takim razie na poprawienie widma emitowanego światła (w stosunku aż do naturalnego światła słonecznego, przywidzenie emisyjne łuku rtęciowego jest ubogie w środku czerwień). Ponadto, luminofor poprawia sprawność lampy także na dodatek ogranicza emisję ultrafioletu (szkło bańki zewnętrznej pochłania na owo samo pewną część szkodliwego promieniowania).W większości wysokoprężnych lamp rtęciowych jarznik może później pracować po stłuczeniu zewnętrznej bańki, emitując duże ilości szkodliwego promieniowania ultrafioletowego . Emisja ultrafioletu spośród nieosłoniętego jarznika w środku pobliżu mocy lampy sięgającej 1000 W może powodować tuż przy osób znajdujących się w środku promieniu kilku metrów od czasu lampy oparzenia skóry po kilku minutach ekspozycji, zaś monitoring światła emitowanego wskroś jarznik już po kilkunastu sekundach powoduje ryzykowny krok uszkodzenia wzroku (tym spośród większym natężeniem niebezpieczne, że ból oczu pojawia się zaledwie po kilku godzinach od czasu naświetlenia). Ultrafiolet emitowany wskroś jarznik jest groźny negacja logiczna na owo samo na rzecz ludzi także zwierząt - powoduje płeć brzydka również przyspieszone rozbiórka tworzyw sztucznych, m.in. poliwęglanów.Z uwagi na powyższe ryzyko, lampy takie powinny być instalowane w środku kloszach stanowiących dodatkowe bezpiecznik przedtem ultrafioletem (oraz przedtem uszkodzeniami mechanicznymi).Produkowane są również lampy częściowo zabezpieczone przedtem skutkami pęknięcia bańki, ulegające samozniszczeniu po kilkunastu minutach pracy spośród pękniętą bańką . Zabezpieczenie jest realizowane przez podłączenie jednej spośród elektrod wskroś dodatkowy, żołnierz młodej daty opornik węglowy o niewielkiej rezystancji (nie należy go mylić spośród rezystorem zapłonowym, obecnym na powyższym rysunku). Po uszkodzeniu bańki, podczas gdy aż do jej wnętrza dostaje się powietrze, węgiel spośród rozgrzanego rezystora ulega przepaleniu, uniemożliwiając dalszą pracę jarznika Do działania lampy rtęciowej niezbędny jest brzechwa w środku postaci połączonego szeregowo spośród lampą dławika. Lampa włączona aż do sieci bez statecznika ulegnie zniszczeniu spośród powodu przepływu niezmiernie wysokich prądów po przejściu od czasu wyładowania jarzeniowego aż do łukowego. Statecznik ogranicza możliwość szybkiego wzrostu prądu, dzięki czemu w środku czasie od czasu rozpoczęcia wyładowania aż do zakończenia półokresu napięcia przemiennego sieci zasilającej prąd negacja logiczna zdąży wzrosnąć aż do wartości zagrażającej lampie Wykonuje się również lampy rtęciowe niewymagające statecznika. Zamiast niego, posiadają one żarnik identyczny aż do tego w środku tradycyjnej żarówce, włączony szeregowo spośród jarznikiem Żarnik w środku lampach tego typu pełni rolę statecznika. Lampy żarowo-rtęciowe, stosowane jak środek zastępczy tradycyjnej żarówki, zwane są kiedy niekiedy lampami o świetle mieszanym. Ich skuteczność świetlna jest wysoce mniejsza, niż lamp ze statecznikiem, co faktycznie ogranicza obwód zastosowań uzasadnionych tanio Lampy rtęciowe ustępują skutecznością świetlną lampom sodowym, metalohalogenkowym, plus także nowoczesnym świetlówkom liniowym, przeto jeszcze rzadziej spotyka się nowe instalacje spośród ich wykorzystaniem. Wcześniej były w szerokim zakresie stosowane w środku oświetleniu zewnętrznym, hal przemysłowych plus magazynów. Występuje w środku nich widmo stroboskopowe, równie na kształt w środku świetlówkach. Produkuje się lampy rtęciowe o mocach od czasu 50 W aż do 2000 W. Lampy zwykłe mają sprawność od czasu 36-61 lm/W, plus rtęciowo-żarowe 10-26,5 lm/W.W zależności od czasu producenta, lampy rtęciowe noszą rozmaite nazwy plus są produkowane w środku seriach o różnych mocach znamionowych (przeznaczone aż do różnych stateczników także montowane w środku gniazdach o różnych średnicach cokołu). Lampy produkowane w środku Polsce wskroś Śląską Fabrykę Lamp Żarowych HELIOS w środku Katowicach plus Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych także Rtęciowych POLAMP-Warszawa są oznaczane jak LRF-xxx Lampa Rtęciowa Fluorescencyjna), dokąd xxx oznacza być w środku stanie lampy Obecnie produkowane są lampy o mocach 50, 80, 125, 175 250, 400, 700, 1000, 2000 W, przeznaczone aż do współpracy ze statecznikami magnetycznymi. Polskie produkty tego typu oznaczone są symbolem STR-xxx (STatecznik Rtęciowy), dokąd xxx, analogicznie na kształt w środku przypadku lamp oznacza być w środku stanie lampy np. STR-50 owo brzechwa asygnowany aż do współpracy spośród lampą o mocy 50 W Lampy te nazywane są wysokociśnieniowymi owo znaczy wysokoprężnymi (w rzeczywistości wyładowanie odbywa się w środku pobliżu ciśnieniu porównywalnym spośród atmosferycznym, określenie owo ma odróżniać lampę od czasu niskociśnieniowych lamp jarzeniowych, m.in. również rtęciowych). Zagraniczne koncerny stosują na rzecz swoich lamp rtęciowych oznaczenia HQL Osram , HPL (Philips), zaś anglojęzyczne nazwy takich lamp owo m.in. High Pressure Mercury Vapour Lamps