Wyładowanie jarzeniowe

Wyładowanie jarzeniowe - wyładowanie elektryczne wewnątrz gazach, w ciągu którego trunek emituje światło. Efekt ów można otrzymać wewnątrz gazach wobec niskich ciśnieniach rzędu 1 Tr. Pod niskim ciśnieniem, wewnątrz miarę oddalania się odkąd katody występują jasne a ciemne przestrzenie. Natomiast środkowa część ma charakterystyczną pierścieniową budowę. Po zwiększeniu ciśnienia, uporządkowanie ta zanika.Obserwuje się ledwo jednorodne świecenie środkowej strefy wyładowań spośród ciemnymi przestrzeniami kolo elektrod Wyładowania te wykorzystuje się między innymi wewnątrz technikach oświetleniowych