Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Wyładowanie elektryczne

Wyładowanie elektryczne - przepływ prądu elektrycznego w środku dielektryku (izolatorze) następujący pod spodem wpływem pola elektrycznego Warunkiem wystąpienia wyładowania elektrycznego jest obecność czynników jonizujących oznacza to źródeł swobodnych elektronów Może ono zachodzić w środku dielektrykach stałych, gazowych natomiast ciekłych. W gazach obserwuje się błyski świetlne w środku postaci łuku elektrycznego oznacza to piorunu zaś towarzyszące im efekty akustyczne.