Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

spawarki i zgrzewarki
prace inżynierskie - rzetelnepisanie.edu.pl
tłumacz przysięgły angielskiego warszawa

Współczynnik zawartości harmonicznych

Współczynnik zawartości harmonicznych (THD spośród ang. Total Harmonic Distortion) owo przeświadczenie wartości skutecznej wyższych harmonicznych sygnału, aż do wartości skutecznej składowej podstawowej, mierzony na rzecz sygnału sinusoidalnego:gdzie: U1 - skuteczna wartość napięcia składowej podstawowej, Uk - skuteczna wartość napięcia k-tej harmonicznej Współczynnik zawartości harmonicznych często podaje się do wnętrza procentach.Jeśli bieg zawiera również interharmoniczne, wówczas współczynnik THD oblicza się ze wzoru:gdzie: URMS - wartość skuteczna wyższych harmonicznych plus interharmonicznych.Określa się też współczynnik THD+N, oznaczający sumę zniekształceń harmonicznych plus szumu:gdzie: Un - skuteczna wartość napięcia szumu do wnętrza paśmie pomiaru.Zniekształcenia harmoniczne mierzy się podając aż do wzmacniacza umieszczonego do wnętrza torze pomiarowym sygnał sinusoidalny o określonej amplitudzie plus częstotliwości (np. 1kHz). Widmo wyjściowe obserwuje się zbyt pomocą analizatora widma. Zniekształcenia określa się odnosząc wartości drugiej, trzeciej, czwartej itd. harmonicznej aż do amplitudy sygnału podstawowego. Ze względu na konstrukcję wzoru wyższe harmoniczne mają niezauważalny wpływ na THD o tak jak są odkąd 3 aż do 5 chłosta mniejsze odkąd największej harmonicznej