Watomierz

Watomierz jest przyrządem przeznaczonym aż do pomiaru mocy czynnej Watomierze budowane są jak mierniki Watomierz elektrodynamiczny – najczęściej spotykany wersja miernika. Przeznaczony jest aż do pomiaru mocy w środku obwodach prądu stałego tudzież przemiennego.Ma płeć brzydka dwa cewki: nieruchomą cewkę prądową, o małej rezystancji i ruchomą cewkę napięciową, o dużej rezystancji Cewkę prądową włącza się aż do układu w poprzek zaciski prądowe, szeregowo spośród obciążeniem. Cewkę napięciową – w poprzek zaciski napięciowe, równolegle spośród obciążeniem. Odchylenie wskazówki miernika jest proporcjonalne aż do iloczynu prądu w środku cewce prądowej, napięcia na cewce napięciowej tudzież cos φgdzie:Na tarczy podziałki watomierza znajduje się znak jednostki wielkości mierzonej (W – wat, moc czynna .Zaciski odpowiadające początkom cewek prądowej tudzież napięciowej są oznaczone gwiazdkami tudzież w środku czasie pomiaru powinny być zwarte.W watomierzu można, zbyt pomocą przełączników: prądowego tudzież napięciowego, nastawić obszar prądowy tudzież napięciowy niezależnie od czasu siebie. Zakres watomierza równy jest iloczynowi wyżej wspomnianych zakresów.