Wartość skuteczna

Warto%C5%9B%C4%87_skuteczna
Wartość skuteczna (RMS spośród ang. Root Mean Square) jest statystyczną miarą sygnału okresowo zmiennego (najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych prądu natomiast napięcia) Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego która w środku ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego spowoduje ów tenże konsekwencja cieplny, co wiadomy sygnał prądu przemiennego (zmiennego).Moc prądu stałego o wartości I wydzielana na oporniku o rezystancji R:Tym samym werwa wydzielona w środku ciągu okresu spośród wykorzystaniem prąd stały:przy czym T jest długością okresu Moc chwilowa prądu przemiennego wynosi:Energia w środku ciągu okresu T:Szukamy takiej wartości prądu stałego która wydzieliłaby tę samą energię, co prąd przemienny Tym samym prawe okolica równań (2) natomiast (4) powinny być równe:Przekształcając owo równanie dochodzi się aż do poszukiwanej wartości prądu stałego:Analogicznie dochodzi się aż do wartości skutecznej napięcia Wartość skuteczna URMS sygnału jest owo wartość średniokwadratowa tego sygnału.Długość przedziału całkowania T powinna być równa okresowi sygnału albo być jego całkowitą wielokrotnością.Dla sygnału sinusoidalnego o wartości maksymalnej Imax zachodzi zależność:Dla innych sygnałów (np. odkształconych) ta zależność negacja logiczna musi być spełniona.Mierniki elektryczne podają średnio wartość skuteczną sygnału (nie maksymalną!). W prostszych rozwiązaniach jest płeć nadobna wyliczana spośród zależności (7) tudzież w środku tenże raz plon otrzymywany jest jeno na rzecz przebiegów sinusoidalnych. Mierniki lepszej klasy pozwalaja na próba wartości skutecznej przebiegów odkształconych. Obliczają ją spośród zależności (6). Mierniki takie są opisane w charakterze "true RMS", owo znaczy że mierzą rzeczywistą ("prawdziwą") wartość skuteczną natomiast są dużo droższe.Relacja wartości skutecznej sygnału aż do jego średniej arytmetycznej natomiast odchylenia standardowego σu jest następująca:Porównanie wartości skutecznych na rzecz kilku typów sygnałów - patrz Parametry sygnału okresowego