Układ RC

Układ RC (ang. Resistor Capacitor), jest owo obwód elektryczny złożony spośród rezystora także kondensatora zasilany napięciem lub natężeniem prądu elektrycznego Obwód dzielnika napięcia. Napięcie na kondensatorze jest równe:Napięcie na rezystorze jest równe:Czas ładowania, rozładowywania kondensatora zbyt pomocą rezystor. oznacza epoka do wnętrza jakim skraplacz naładuje się aż do 63,2% napięcia źródła zasilania Dowolny dalszy epoka można obliczyć zbyt pomocą potęgowania liczby 0,999.Przykład: