Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Układ Hummla

Układ Hummla - ekstra obwód elektryczny w środku którym możliwe jest uzyskanie dowolnego przesunięcia fazowego pomiędzy przemiennym napięciem zasilającym także prądem płynącym przy użyciu jedną spośród gałęzi obwodu.Przesunięcie owo jest stałe na rzecz stałych wartości impedancji układu także może być regulowane zaledwie na skroś zmianę wartości rezystancji w środku gałęzi równoległej (R3 na rysunku) Układ Hummla teraz prawie że wyszedł spośród użycia. Dawniej był najczęściej wykorzystywany aż do uzyskiwania przesunięcia fazowego o wartości 90°, które pozwala na użycie układu watomierza w charakterze waromierza.Z rysunku równolegle wynika, że: i (jeśli pierwotny założenie jest spełniony, także plon wyrażenia po lewej stronie nierówności jest pomniejszy niż zero, wówczas występuje ujemne przesunięcie fazowe).Z uwagi na fakt, że wszystkie wartości rezystancji są dodatnie, impedancje Z1 także Z2 muszą posiadać kierunek indukcyjny. Ponieważ elementem regulującym ma być wartość rezystancji R3 można zapisać, że: