Twierdzenie Nortona

Twierdzenie Nortona (inaczej: teza o zastępczym źródle prądu) dotyczy obwodów elektrycznych Treść twierdzenia Twierdzenie Nortona jest uzupełnieniem twierdzenia Thevenina pozwala ono rozpatrywać dwójnik w charakterze źródło prądowe, tudzież negacja logiczna napięciowe, choć zależności matematyczne są podobne.Twierdzenie mówi o tym, że umowny układ złożony spośród mieszaniny źródeł prądowych a rezystorów można zastąpić jednym źródłem prądowym a jednym rezystorem połączonym równolegle, obok czym prąd wynikający Iw będzie równy prądowi płynącemu wewnątrz pierwotnym układzie, tudzież rezystancja wypadkowa Rw będzie owo rezystancja widoczna od czasu rozwartych zacisków, obok zwartym źródle napięciowym a rozwartym prądowym.