Trójkąt (połączenie)

Trójkąt jest rodzajem połączenia do wnętrza układach trójfazowych, oznaczanym symbolem Δ. W połączeniu typu trójkąt napięcie na elementach E (E może do wnętrza tym przypadku oznaczać rezystancję impedancję itp.) równe jest napięciu międzyfazowemu, wprawdzie prądy płynące na wskroś te elementy są wypadkową odpowiednich prądów fazowych.Czasami zachodzi popyt zastąpienia układu połączonego do wnętrza trójkąt równoważnym układem połączonym do wnętrza gwiazdę Równoważność oznacza w tym miejscu zastrzeżenie niezmienności prądów oraz napięć do wnętrza tej części obwodu, która negacja logiczna podlega przekształceniu.Wzory pozwalające przekształcić trójkąt do wnętrza gwiazdę mu równoważną:gdzieTransfigurację (przekształcenie) można wykonać zarówno spośród trójkąta na gwiazdę na kształt oraz na odwrót.