Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

dobry fotograf wrocław
rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac doktorskich
tłumaczenia rosyjski

Transformator

Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – elektrycznosc .php'>maszyna elektryczna służąca aż do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji spośród jednego obwodu elektrycznego aż do drugiego, spośród zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, wewnątrz którym napięcie negacja logiczna ulega zmianie) Transformator umożliwia wewnątrz ów sposób na przykład zmianę napięcia panującego wewnątrz sieci wysokiego napięcia, które jest odpowiednie aż do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości, na niskie napięcie aż do którego dostosowane są poszczególne odbiorniki. W sieci elektroenergetycznej przeistoczenie napięcia zachodzi kilkustopniowo wewnątrz stacjach transformatorowych Z kolei wewnątrz elektrowniach dokąd napięcie generatora zawiera się wewnątrz granicach od czasu 6 kV aż do dwudziestu kilku kV, stosuje się transformatory blokowe. Podwyższają one napięcia spośród poziomu napięcia generatora, na kategoria sieci przesyłowej (z reguły 220 bądź 400 kV) .Według wielu autorów transformator negacja logiczna jest maszyną elektryczną na odwrót urządzeniem, autorzy ci argumentują, że negacja logiczna posiada Pan części ruchomych, wchodzi Pan atoli najczęściej wewnątrz ekstensja nauczania elektrycznosc .php'>maszyn elektrycznych gdyż zachodzą wewnątrz zanim zjawiska identyczne (poza ruchem) niczym wewnątrz maszynach prądu przemiennego Transformator wypełniony jest spośród dwóch bądź więcej cewek (zwanych uzwojeniami , nawiniętych na wspólny rdzeń magnetyczny ziszczony najczęściej spośród materiału ferromagnetycznego Oba obwody są najczęściej odseparowane galwanicznie, co oznacza, że negacja logiczna ma połączenia elektrycznego pomiędzy uzwojeniami natomiast werwa przekazywana jest w poprzek zasięg magnetyczne. Wyjątkiem jest autotransformator wewnątrz którym uzwojenie pierwotne zaś uzwojenie wtórne posiadają część wspólną zaś są ze sobą połączone galwanicznie.Jedno spośród uzwojeń (zwane pierwotnym) podłączone jest aż do źródła prądu przemiennego Powoduje owo przepływ wewnątrz zanim prądu przemiennego Przemienny prąd wywołuje zryw zmiennego pola magnetycznego. Zmienny strumień pola magnetycznego, przewodzony w poprzek rdzeń transformatora przepływa w poprzek pozostałe cewki (zwane wtórnymi). Zmiana strumienia pola magnetycznego wewnątrz cewkach wtórnych wywołuje widziadło indukcji elektromagnetycznej – powstaje wewnątrz nich niewiadoma siła elektromotoryczna (napięcie). Jeżeli pominie się opór uzwojeń natomiast pojemności między zwojami uzwojeń zaś przyjmie się, że cały strumień magnetyczny wytworzony wewnątrz uzwojeniu pierwotnym przenika w poprzek rdzeń aż do uzwojenia wtórnego (nie ma strat pola magnetycznego na promieniowanie), owo taki transformator nazywamy idealnym. Dla transformatora idealnego obowiązuje wzór:gdzie:Zależność pomiędzy natężeniami zaś napięciami wynika spośród wyżej opisanych zależności zaś spośród zasady zachowania energii. W tym przypadku sprowadza się owo aż do równości mocy wejściowej zaś wyjściowej:Poniższy stosunek:nazywamy przekładnią transformatora Jeżeli kwota zwojów uzwojenia wtórnego jest mniejsza od czasu liczby zwojów uzwojenia pierwotnego, owo indukowane napięcie jest niższe od czasu napięcia pierwotnego, taki transformator nazywa się obniżającym napięcie. Jeżeli kwota zwojów po stronie uzwojenia wtórnego jest większa od czasu liczby zwojów po stronie uzwojenia pierwotnego, owo napięcie wtórne jest wyższe od czasu pierwotnego, natomiast taki transformator nazywa się transformatorem podwyższającym napięcie.Podczas pracy transformatora rzeczywistego, innymi słowy w ciągu przenoszenia energii spośród uzwojenia pierwotnego aż do wtórnego, tracona jest część mocy. Ma owo teren zabudowany wewnątrz rdzeniu transformatora (tzw. straty wewnątrz żelazie, wynikające spośród nagrzewania się rdzenia zaś zużywania mocy na magnesowanie rdzenia) natomiast wewnątrz uzwojeniu (tzw. straty wewnątrz miedzi, wynikają spośród oporności materiału, spośród którego wykonane jest uzwojenie wtórne). Stosunek mocy po stronie wtórnej aż do mocy pobieranej w poprzek transformator określa sprawność transformatora Zastosowanie szkła metalicznego aż do budowy rdzenia transformatora pozwala kilkukrotnie zmniejszyć zachodzące w ową stronę straty , gdyż wewnątrz rdzeniu amorficznym negacja logiczna zachodzą straty ciepła Transformatory amorficzne (o miękkim rdzeniu wykonanym ze szkła metalicznego) są atoli dwu-, trzy-, natomiast poniekąd czterokrotnie droższe od czasu zwykłych transformatorów Ze względu na wysoką cenę negacja logiczna ma na negacja logiczna popytu na rynku krajowym. Natomiast są kupowane np. wewnątrz Wuj Sam azaliż wewnątrz Niemczech .W transformatorach dużych mocy poważną rolę odgrywają również straty wewnątrz metalowych częściach konstrukcyjnych, niczym ścianki, powierzchnia zaś dół kadzi, belki jarzmowe, konstrukcje pracujące uzwojenia itp. W praktyce stosuje się różne sposoby zmniejszania tych strat, np. wykonuje się niektóre części transformatora spośród materiałów niemagnetycznych, na wewnętrznych ścianach kadzi instaluje się ekrany magnetyczne kiedy niekiedy całe kadzie wykonuje się ze stopów glin .Istnieją też transformatory wewnątrz których jedno uzwojenie jest częścią drugiego autotransformatory , o większej liczbie uzwojeń natomiast o wielu wyprowadzeniach spośród tego samego uzwojenia Uzwojeń może być kilka, często spotyka się transformatory o np. dwóch dolnych napięciach bądź trzech różnych.W systemach prądu wielofazowego (np. trójfazowego) stosuje się transformatory wielofazowe (trójfazowe). W transformatorach takich rdzenie poszczególnych faz mogą mieć części wspólne. Nie jest owo atoli zastrzeżenie konieczny, ponieważ np. wewnątrz sieciach wysokiego napięcia stosuje się transformatory jednofazowe (po jednym na każdą fazę) Transformatory elektroenergetyczne na rzecz niskich napięć izolowane są powietrzem, na rzecz wyższych stosuje się olej transformatorowy pełniący równocześnie funkcje chłodzące. Dodatkowo, transformatory dużej mocy wyposażone są wewnątrz radiatory natomiast wentylatory niczym również wewnątrz rozbudowane systemy zabezpieczeń.W żargonie technicznym bądź języku potocznym imię transformator jest nieraz zastępowana niepoprawną, skrótową nazwą trafo.