Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace dyplomowe - pisanienazlecenie.pl
tłumacz przysięgły języka angielskiego warszawa
Langfast.pl - tłumaczenia angielski

Tramwaje w Ostrawie

Komunikację tramwajową do wnętrza trzecim co aż do wielkości czeskim mieście, Ostrawie, obsługuje Dopravní podnik Ostrava (DPO, pol. Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Ostrawa). Tramwaje są jednym spośród trzech, wobec ręką autobusów również trolejbusów rodzajów komunikacji miejskiej do wnętrza Ostrawie.DPO obsługuje komunikację tramwajową na 65,7 km torowisk, po których kursuje siedemnaście zwykłych linii oznaczonych numerami odkąd 1 aż do 14 również 17 (linie dzienne) również 18 również 19 (linie nocne) o łącznej długości 207,5 km. W sezonie letnim uruchamiane są specjalne linie C1 również C2 (Cyklotramwaje) . Linie obsługiwane są na mocy dwieście dziewięćdziesiąt jeden wozów tramwajowych, do wnętrza tym pięćdziesiąt dziewięć niskopodłogowych.Ostrawska sieć tramwajowa jest wobec względem długości torowisk trzecią największą do wnętrza Czechach (po praskiej również brneńskiej), zaś wobec względem liczby również długości linii, drugą (po praskiej).Podobnie jak również do wnętrza innych miastach główną przyczyną powstania linii tramwajowej była konieczność połączenia miasta spośród dworcem kolejowym (dziś Ostrava hlavní nádraží), który znajduje się do wnętrza dzielnicy Przywóz. Jeżdżące przedtem tą trasą omnibusy stały się niewystarczające na rzecz rozrastającego się miasta. W 1882 r. starosta Morawskiej Ostrawy, Anton Lux wystąpił o wstępną koncesję na budowę normalnotorowej linii tramwaju parowego, która miała prowadzić odkąd zajazdu U zeleného stromu (dziś Hotel Palace) aż do dworca głównego do wnętrza Przywozie. Mimo iż zapewniony był odszkodowanie całej inwestycji również opracowano propozycja generalny, aż do jej realizacji całkowicie negacja logiczna doszło.18 sierpnia 1894 r. otwarta została (dzięki wiedeńskiemu przedsiębiorcy Juliuszowi Modernowi) pierwsza liniał pomiarowy tramwaju parowego wiodąca odkąd dworca na mocy Morawską Ostrawę aż do Witkowic. Obsługiwała ją spółka Brünner Local Eisenbahn Gesellschaft (BLEG). Na trasie kursowały czwórka lokomotywy, piętnaście wagonów osobowych również sześć towarowych. Prędkość do wnętrza dodatku miastem wynosiła 15 km/h, do wnętrza mieście 10 km/h. Czas przejazdu całej linii wynosił 42 minuty. Pierwsza augmentacja sieci nastąpiła duet lata później, gdy powstała odgałęzienie aż do elektronika .php'>Mostu Cesarskiego. W 1899 r. rozpoczęto eksploatację linii Morawska Ostrawa – Lhotka – Hulváky.W 1897 r. biznes Ganz & comp. zbudowała do wnętrza Morawskiej Ostrawie elektrownię która później należała aż do spółki akcyjnej Moravskoostravská elektrářská akciová společnost. Natychmiast został sporządzony propozycja do wnętrza sprawie elektryfikacji obu ostrawskich linii tramwajowych. Regularne przewozy pasażerskie piętnastoma tramwajami elektrycznymi rozpoczęły się 1 kwietnia 1901 r.W eksploatacji tramwajów parowych wykorzystywano łącznie dwadzieścia trzy wozy doczepne również dwanaście tramwajowych lokomotyw, spośród których część pozostała do wnętrza użyciu aż aż do 1922 r., gdy zastąpiono je do wnętrza ruchu towarowym elektrycznymi Pierwsze piętnaście wagonów elektrycznych wyprodukowano do wnętrza polskim Sanoku.Sieć tramwajowa była spośród namysłem rozbudowywana. W 1907 r. zostały uruchomione dwójka linie – jedna aż do Svinova (przedłużenie spośród Hulvák), druga połączyła Mariańskie Góry (ul. Zištova) spośród Witkowicami. W 1908 r. po razu jednego Najwyższy pojawiło się oznakowanie linii:1 sierpnia 1911 r. zmienił się właściciel również hacjenda spółki – BLEG zastąpiły Moravskoostravské místní dráhy spośród siedzibą do wnętrza Morawskiej Ostrawie (w 1920 r. przedsiębiorstwo na nowo zmieniło nazwę, tym jak jeden mąż na Společnost moravských místních drah – SMMD). W Ostrawie komunikację tramwajową obsługiwało najwięcej przewoźników do wnętrza całej ówczesnej Czechosłowacji. Oprócz tramwajów zaczęła się rozwijać (głównie na wschód odkąd Morawskiej Ostrawy) sieć podmiejskiej kolei wąskotorowej. Dlatego też, ażeby negacja logiczna dublować trasy kolei regionalnej, nowe podmiejskie linie tramwajowe budowano głównie na południe odkąd miasta.W latach 20. XX w. na w najwyższym stopniu uczęszczanych trasach położono pozostały tor, zwiększając tym samym możliwości przewozowe. W tym czasie powstały także nowe linie, m.in. do wnętrza Witkowicach, aż do pływalni innymi słowy aż do Zabrzegu. Zbudowano również nową zajezdnię wobec ul. Krzywej. W 1926 r. zakończono elektryfikację linii Svinov – Klimkovice, która powstała do wnętrza 1911 r. jak męty społeczne sieci kolejowej, zaś do wnętrza latach 20. została przejęta na mocy SMMD.Tabor był ciągle modernizowany. W Ostrawie pojawiły się wagony m.in. spośród Koprzywnicy również spośród brneńskich Zakładów Kralowopolskich (Královopolská strojírna, KPS). W latach 1922–1932 SMMD we własnych warsztatach skonstruowała szesnaście wagonów silnikowych również dwanaście doczepnych.W 1913 r. została uruchomiona normalnotorowa stalowy szlak przemysłowa Witkowice – Zabrzeg o długości 3,905 km, której początkowa przystanek znajdowała się zanim dyrekcją kolei do wnętrza Witkowicach . Przewozy na tej trasie zapewniała głównie witkowicka huta (wówczas Vítkovické horní zaś hutní těžířstvo – VHHT). Kolej służyła przede wszystkim transportowi piasku spośród kopalni do wnętrza Zabrzegu na okręg huty. Istniała także bocznica o długości 667 m, prowadząca aż do zabrzeskiej cegielni. VZD mogła również służyć przewozom pasażerskim.Rozpoczęcie eksploatacji Witkowieckiej kolei przemysłowej nastąpiło 3 lipca 1913 r. W 1930 r. oddano aż do użytku odgałęzienie spośród Zabrzegu aż do Grabowej, zaś do wnętrza 1934 r. całość linii zelektryfikowano (oddanie aż do użytku trakcji nastąpiło 31 marca). W 1948 r. VZD została przedłużona aż do Grabowej, Szczuczi. Witkowicka huta eksploatowała trasę aż aż do roku 1953, gdy 1 lipca VZD, jak ostatnia ze wszystkich lokalnych kolei do wnętrza Ostrawie, została włączona aż do sieci komunikacji miejskiej. Odcinek do wnętrza Zabrzegu odkąd poczty aż do kopalni piasku został zlikwidowany 1 września 1964 r.Początkowo Witkowicka stalowy szlak przemysłowa była obsługiwana zarówno klasycznymi pociągami spośród lokomotywami parowymi, jak również parowymi wozami silnikowymi typu "Komarek" (stąd wzięło się potoczne określenie VZD – "komárek") . W 1922 r. zakupiono trzy wozy doczepne typu tramwajowego (wyprodukowane do wnętrza fabryce Vagónka Studénka). Kolejne wozy doczepne eksploatowano odkąd 1931 r., zaś odkąd 1934 r. kursowały również klasyczne tramwaje elektryczne jednakowego typu, wzorowane na wiedeńskich. Te silnikowe również doczepne wagony o jednolitym wyglądzie, które były dostarczane aż aż do 1954 r. (łącznie jeździło 16) były produkowane na mocy VHHT we własnych warsztatach .Skutkiem układu monachijskiego, zaś co zbyt tym idzie odmiana granic Czechosłowacji, duży rewir Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego wszedł do wnętrza skład Polski również Niemiec. Nowa brzeg biegła odtąd na rzece Odrze. Linie aż do Svinova również Klimkowic musiały zostać zamknięte (ich wyzysk rozpoczęła się na nowo do wnętrza 1941 r.). SMMD zostało przekształcone do wnętrza niemieckie MLEG. W czasie wojny doszło wyłącznie aż do przedłużenia linii spośród Zabrzegu aż do Lasu Bielskiego, aż do koszar wojskowych.Dnia 3 stycznia 1947 r. walne ciało SMMD zadecydowało o likwidacji spółki również przeznaczeniu jej majątku miastu Ostrawa. W kwietniu 1949 r. powstało przedsiębiorstwo Dopravní podniky města Ostravy (DPMO) spośród mocą wsteczną odkąd 1 stycznia 1949 r. Podstawą przedsiębiorstwa była dawna SMMD. W jego skład weszła również Witkowicka stalowy szlak przemysłowa (w 1953 r.) również przewoźnicy, którzy eksploatowali do wnętrza rejonie Ostrawy sieć wąskotorowej kolei regionalnej.Po wojnie została zelektryfikowana liniał pomiarowy kolejowa Svinov – Kyjowice-Budziszowice, uruchomiona do wnętrza 1926 r. Na początku lat 50. zaczęły powstawać, głównie do wnętrza Zabrzegu, nowe osiedla mieszkaniowe. Konieczne było skomunikowanie ich spośród miastem. Początkowo została w ową stronę doprowadzona wahadłowa komunikacja tramwajowa, zastąpiona później regularnymi połączeniami. W 1950 r. aż do sieci tramwajowej włączono także linię kolejową Pietrzkowice – Hulczyn. Do lipca 1953 r. całą komunikację miejską do wnętrza Ostrawie włączono do wnętrza skład DPMO, na mocy co stało się ono dominującym przewoźnikiem.W związku spośród budową do wnętrza południowej części miasta, do wnętrza dzielnicy Kończyce, Nowej Huty Klementa Gottwalda (NHKG) niezbędne było kreacja nowych linii tramwajowych. Pierwszy wydział zdecydowany był do wnętrza 1951 r., pozostały o dwanaście miesięcy później. Linia ta negacja logiczna była do wnętrza żaden sposób połączona spośród resztą sieci, wobec tego do wnętrza pierwszych latach między Hranecznikiem (Hranečník) zaś terenami wystawowymi na Czarnej Łące (Výstaviště) jeździły tramwaje wąskotorowe. Do rozstawu 1425 mm pierwszą część linii przebudowano do wnętrza 1955 r., drugą do wnętrza 1959 r.Kolejnym okazały osiedlem, które potrzebowało sprawnej komunikacji było socjalistyczne gród Poruba, budowane do wnętrza latach 50. również włączone do wnętrza granice Ostrawy do wnętrza 1957 r. Budowa linii tramwajowej była w ową stronę rozłożona na nieco etapów. Pierwszym było wypuszczenie 19 grudnia 1958 r. odcinka aż do ul. Pustkowieckiej. W całości marszruta została oddana aż do użytku 3 kwietnia 1960 r., gdy powstała również dworzec tramwajowa Poruba. W połowie lat 60. ze względu na budowę Węzła Polaneckiego ČSD konieczna była reorganizacja sieci tramwajowej do wnętrza Zabrzegu, do wnętrza tym usunięcie części torowisk. Zlikwidowano linię aż do kopalni piasku również spośród placu Pokoju do wnętrza Witkowicach na mocy ul. Jeremenkową również Lidicką aż do stadionu FC Witkowice.W latach 1943–1951 do wnętrza ramach modernizacji taboru zakupiono spośród KPS trzydzieści nowych, zaś spośród Pragi dziewiętnaście używanych wozów silnikowych. Potem po włączeniu aż do DPMO Witkowickiej kolei przemysłowej przedsiębiorstwo przejęło szesnaście wozów silnikowych spośród lat 1934–1953 również dziewiętnaście wozów doczepnych spośród lat 1922–1953. W 1955 r. aż do Ostrawy dotarły pierwsze danie tramwaje Tatra T1 (łącznie 44 tramwaje + 1 spośród początku spośród Koszyc), zastąpione później wagonami Tatra T2 (100 tramwajów + 6 spośród początku spośród Uścia powyżej Łabą) również słynna Tatra T3 (98 tramwajów + 1 spośród początku spośród Pragi). W latach 1965–1968 eksploatowano także duet prototypy przegubowych tramwajów Tatra K1. W niewielkiej ilości (6 sztuk) do wnętrza Ostrawie pojawiły się dwuczłonowe tramwaje Tatra K2.15 czerwca 1969 r. otwarto nową linię aż do nowych zakładów do wnętrza Martinowie (dzielnica Ostrawy odkąd 1990 r.). 1 sierpnia 1970 r. została przedłużona aż do dzisiejszej pętli Martinów. W następnych latach nowe linie tramwajowe budowano głównie aż do nowych osiedli mieszkaniowych, m.in. na Dubinę do wnętrza 1985 r. Powstało również połączenie między pocztą zaś wodociągami do wnętrza Zabrzegu (1987). Niektóre linie zostały zlikwidowane (np. odkąd ówczesnego Kina Edison aż do Grabowej innymi słowy dawne linie kolejowe aż do Klimkowic również Hulczyna). W 1972 r. zlikwidowano tramwajową komunikację towarową.W latach 80. tabor został uzupełniony dwoma tramwajami Tatra K2YU również setka dwudziestoma siedmioma tramwajami Tatra T3SUCS, które zastąpiły przestarzałe Tatry T1.Aksamitna przewrót również zmiany społeczno-gospodarcze lat 90. miały swoje wyraz również do wnętrza historii ostrawskich tramwajów. Najbardziej widoczną zmianą była odmiana malowania wagonów spośród czerwono-kremowych na biało-niebiesko-żółte. W latach 90. doszło także aż do poprawy transportu publicznego spośród równoczesnym wstrzymaniem budowy nowych linii. Zmieniło się owo do wnętrza roku 1999 r., gdy rozpoczęto budowę torowiska wzdłuż ul. Misteckiej. W 2001 r. obchodzono setna rocznica tramwajów elektrycznych do wnętrza Ostrawie.W 1989 r. na ulicach Ostrawy pojawiły się pierwsze danie trzyczłonowe tramwaje Tatra KT8D5, dwanaście miesięcy później było ich już piętnaście. W latach 1994–1998 oddano aż do użytku do wnętrza sumie trzydzieści ósemka tramwajów Tatra T6A5. W latach 1998–2001 zakupiono czternaście niskopodłogowych pojazdów Škoda 03 T (Astra). Dziewięć pojazdów Inekon 01 Trio pochodzi spośród lat 2002–2004. Od 2005 r. eksploatowane są także niskopodłogowe tramwaje Vario LF – zmodernizowane Tatry T3.Wąskotorowa stalowy szlak podmiejska do wnętrza Ostrawie również okolicach (określana nieraz jak platforma tramwajowy) była unikalnym do wnętrza Czechach systemem, który można porównać aż do kolei podmiejskich do wnętrza zachodniej Europie. Kolej ta była przeznaczona zarówno aż do ruchu towarowego, jak również pasażerskiego. System miał do wnętrza sobie cechy zarówno tramwaju, jak również normalnej kolei. Rozstaw toru wynosił 750 mm. Sieć łączyła najważniejsze miasta regionu (Ostrawę, Karwinę, Bogumin itd.) również kolejność pomniejszych miejscowości. Łączna długość torów wynosiła 63 kilometry.Pierwsza liniał pomiarowy powstała do wnętrza 1902 r. do wnętrza Boguminie. Na początku lat 20. powstało nieco spółek, obsługujących stalowy szlak podmiejską. Po II wojnie światowej spółki te zostały połączone do wnętrza Dopravní podniky města Ostravy (DPMO), które eksploatowały wąskotorową sieć kolei regionalnej aż aż do 1973 r., gdy zlikwidowany został poprzedni jej odcinek.W Ostrawie istnieje dziewiętnaście linii tramwajowych, do wnętrza tym piętnaście dziennych, dwójka nocne również dwójka cyklotramwajowe. Większość linii tramwajowych przebiega po zachodniej (morawskiej) stronie rzeki Ostrawicy. Jedynie trasy linii nr 9 (do Nowej Huty) również nr 13 również nr 14 (na Hranecznik) zahaczają o prawobrzeżne, śląskie, dzielnice. Jedyną linią jednotorową jest nr 5 spośród Poruby (Vřesinská) aż do Zacisza (poza granicami Ostrawy), na której znajdują się dwójka mijanki.Linie tramwajowe do wnętrza Ostrawie wg stanu na 1 marca 2009 r.:Dopravní podnik Ostrava ma aż do dyspozycji 291 wozów tramwajowych, do wnętrza tym 59 niskopodłogowych :Dopravní podnik Ostrava jest również właścicielem kolekcji zabytkowych wozów tramwajowych. Łącznie jest ich osiemnaście, do wnętrza tym pierwsze danie Tatry K2 na terenie Czech. Ponadto znaczna część zachowanych ostrawskich tramwajów znajduje się do wnętrza Muzeum Technicznym do wnętrza Brnie.