Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Tramwaje w Grudziądzu

Tramwaje do wnętrza Grudziądzu zostały uruchomione wobec upadek XIX wieku (początkowo w charakterze konne, później zostały zelektryfikowane), natomiast do wnętrza stówka lat później Grudziądz jest najmniejszym miastem do wnętrza Polsce posiadającym czynną sieć tramwajową do wnętrza Polsce.Bezpośrednią przyczyną otwarcia sieci tramwajowej była odbywająca się odkąd 1885 roku ekspozycja "Westpreußische Gewerbe - Ausstellung", która do wnętrza roku 1896 miała odbyć się do wnętrza Grudziądzu. 22 czerwca 1896 roku odbyło się schadzka intencyjne, w toku którego wyłoniono Komitet Budowy Linii Tramwajowej, o czym poinformował kronika "Der Gesellige" do wnętrza numerze 18 spośród 1896 roku. 9 marca 1896 roku dwoje firmy: Carl Behn & Co także Anker & Kampmann założyły spółkę "Straßenbahn Graudenz Carl Behn & Co.". 27 marca władze miasta podpisały umowę ze spółką Strassenbahn Graudenz C. Behn & Co. zlecającą budowę również inwestycja linii tramwaju konnego o długości 3,05 km (od dworca kolejowego ulicami: Dworcową, Focha, al. 23 Stycznia Klasztorną, Szkolną także Szewską aż do Rynku również nadal ulicami: Długą, Starorynkową, Starą, Wybickiego również Legionów aż do ogrodu Tivoli, dokąd odbywała się wystawa) także obsługę jej 5 wozami tramwajowymi. Linia o szerokości toru 1000 mm została uroczyście otwarta dnia 13 czerwca 1896 roku, na dzień poprzednio otwarciem wystawy.W 1897 roku spółkę tramwajów grudziądzkich kupiła, będąca właścicielem elektrowni zakład pracy Nordische Elektrizitäts - Gesellschaft in Danzig, celem której była elektryfikacja tramwaju konnego Powstała nowa spółka "Nordische Elektrizitäts AG - Elektrizitätswerk und Straßenbahn Graudenz" także przystąpiono aż do prac, które rozpoczęto odkąd przebudowy elektrowni Jednocześnie przedłużono pierwotną trasę tramwaju konnego o 0,7 km do wnętrza ul. Legionów aż do Tarpna. Do dziś kabel ta stanowi trasę "jedynki", która spośród racji przebiegu w ciągu pomocą stare miasto, do wnętrza większości jednotorowymi odcinkami pomiędzy mijankami, uważana jest w ciągu jedną spośród w największym stopniu malowniczych. Urzędowe bez ogródek linii tramwaju elektrycznego miało teren zabudowany do wnętrza dniu 12 maja 1899 roku, do wnętrza rzeczywistości tramwaje elektryczne pojawiły się na trasie dzień wcześniej. Trasa była obsługiwana 6 wagonami silnikowymi, mimo owo wozy tramwaju konnego przebudowano na wagony doczepne.W 1900 roku władze miejskie odkupiły elektrownię również linię tramwajową. Utworzono spółkę "Stadtische Elektrizitätswerk und Straßenbahn Graudenz", natomiast na wszystkich wagonach tramwajowych umieszczono napisy "Strassenbahn Stadt Graudenz". W roku 1911 wybudowano również uruchomiono drugą linię tramwajową o długości 1,6 km. Jej szlak biegła odkąd Rynku Zbożowego (obecna Al. 23 Stycznia ulicami Toruńską również Chełmińską aż do skrzyżowania spośród ulicą Bydgoską. Dwa lata później przedłużono ją o 0,5 km aż do skrzyżowania spośród ul. Wiejską. Wybuch I wojny światowej spowodował tygodniowe ograniczenia do wnętrza kursowaniu linii nr 1 także linii nr 2 (zawieszono jej kursowanie), w charakterze również adaptacja dwóch wagonów aż do przewozu rannych także dwóch lor aż do transportu sprzętu wojskowego. Całą wojnę tramwaje grudziądzkie przetrwały do wnętrza niezłej kondycji.Dnia 23 stycznia 1920 Grudziądz na mocy traktatu wersalskiego został oficjalnie przejęty w ciągu pomocą polską administrację. Dotyczyło owo także tramwajów, nowe przedsiębiorstwo nosiło nazwę "Miejskie Tramwaje, Elektrownia również Wodociągi". W pierwszych latach po wojnie zakład tramwajowy negacja logiczna posiadał samodzielności finansowej również prawnej, negacja logiczna wcześniej do wnętrza 1925 roku otrzymuje samodzielność, pozostając do wnętrza strukturze Miejskich Zakładów.W 1929 roku przedłużono o 0,35 km torowisko do wnętrza ul. Chełmińskiej aż do negacja logiczna wcześniej co otwartej strzelnicy. Na dwanaście miesięcy poprzednio wybuchem II wojny światowej, do wnętrza roku 1938, kabel ta została przedłużona o 2,2 km aż do ul. Południowej, osiągając długość 4,65 km, mimo owo długość obu linii wynosiła 8,4 km. Dzięki tej rozbudowie Grudziądz uzyskał połączenie spośród popularnym kąpieliskiem powyżej jeziorem Rudnickim Wielkim (odcinek odkąd strzelnicy aż do kąpieliska był używany wprost przeciwnie do wnętrza sezonie letnim).Okres II wojny światowej tramwaje eksploatowane w ciągu pomocą firmę "Verkehrsbetrieb" przetrwały bez większych zmian. Dnia 23 stycznia 1945 roku, do wnętrza związku ze zbliżającym się frontem, przerwano kursowanie tramwajów. W czasie oblężenia również walk gród zostało poważnie zniszczone. Ucierpiały również tramwaje: niedostatek było prądu, sieć trakcyjna została zerwana, torowiska zagruzowane, tabor uszkodzony. Po wykonaniu niezbędnych prac (naprawy taboru również trakcji odgruzowanie torowiska) do wnętrza dniu 20 listopada 1945 roku przywrócono kursowanie "jedynki". W lutym 1946 roku przywrócono zagranie na linii nr 2. Wówczas zakład tramwajowy wchodził do wnętrza skład Zakładów Miejskich, mimo owo odkąd 1951 roku do wnętrza skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 1954 roku utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne do wnętrza Grudziądzu eksploatujące tramwaje również autobusy. W tym czasie cały tabor przemalowano na zunifikowane do wnętrza całej Polsce barwy kremowo-czerwone także umieszczono inskrypcja MPK Grudziądz pospołu spośród herbem miasta.Do 1996 roku grudziądzka sieć tramwajowa negacja logiczna była rozwijana, negacja logiczna licząc budowy do wnętrza 1951 roku torowiska na ul. Włodka, rozebranego wobec upadek lat sześćdziesiątych także budowy do wnętrza 1978 roku przedłużenia o długości 1,9 km linii nr 2 odkąd ul. Południowej aż do Mniszka, które było eksploatowane wprost przeciwnie w ciągu pomocą rok. Wszelkie prace ograniczano aż do niezbędnych remontów także modernizacji (przebudowa części odcinków jednotorowych na dwutorowe, struktura pętli do wnętrza pobliżu ul. Południowej również na Tarpnie także struktura trójkąta wobec Dworcem PKP do wnętrza ul. Królewskiej). Dopiero dnia 7 grudnia 1996 roku oddano aż do eksploatacji przedłużenie o długości 1,8 km odkąd pętli Południowa aż do negacja logiczna wcześniej co wybudowanej pętli na osiedlu Rządz.Dnia 1 grudnia 2005 roku zawieszono kursowanie linii nr 1, tłumacząc owo względami finansowymi. Po półrocznej przerwie, kabel nr 1 powróciła na ulice Grudziądza do wnętrza dniu 1 czerwca 2006 roku.Liniami tramwajowymi zarządza do wnętrza tym momencie Miejski Zakład Komunikacji do wnętrza Grudziądzu sp. z o.o., natomiast są owo linie:Czas jazdy na całej trasie tramwajem linii nr 1 trwa 14 minut, natomiast tramwajem linii nr 2 - 27 minut (w jedną stronę), do wnętrza pobliżu czym do wnętrza dni powszednie kursują one na linii nr 1 co 22,5, natomiast na linii nr 2 kursują - co 8 minut (w godzinach "szczytu" komunikacyjnego; ułożenie ciała szczytem także do wnętrza soboty, niedziele również święta - przyzwoicie rzadziej). W nocy tramwaje do wnętrza Grudziądzu negacja logiczna kursują odkąd 1988 roku.W taborze grudziądzkich tramwajów dominują wagony Konstal 805Na również 805Nb do wnętrza ilości 20 sztuk. Jest też 8 tramwajów pochodzących spośród helmut produkcji Duewag kupionych spośród Mannheim (2 sztuki) również Würzburga oznaczone są numerami 71-78