Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Szyna wyrównawcza

Szyna_wyr%C3%B3wnawcza
Szyna wyrównawcza owo szyna, dzięki którą realizowane jest połączenie wyrównawcze w środku ochronie przeciwporażeniowej. Wyróżnia się tory główne natomiast lokalne (miejscowe).Główna szyna wyrównawcza główna magistrala uziemiająca (GSW, GSU, ang. MEB - Main Equipotential Bonding), nazywana też główną szyną uziemiającą owo magistrala pozwalającą na połączenie wyrównawcze pomiędzy zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym jakże np. uziom oraz częściami przewodzącymi obcymi jakże ekrany, rury, zbrojenie natomiast elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego. Z tego powodu przeważnie usytuowana jest na najniższej kondygnacji obiektu budowlanego, oraz same połączenia wykonywane są przewodami o małej impedancji Lokalna szyna wyrównawcza (MSW, LSW) - owo szyna wyrównawcza umieszczona na granicy kolejnych stref ochrony odgromowej związanych spośród różnymi stopniami narażeń zainstalowanych w tamtym miejscu urządzeń elektrycznych na działanie napięć, prądów udarowych natomiast impulsowych pól elektromagnetycznych.