Świeca Jabłoczkowa

Świeca Jabłoczkowa – lampa łukowa elektryczna spośród dwiema elektrodami węglowymi ustawionymi równolegle względem siebie natomiast kaolinowym izolatorem między nimi, bez regulatora odstępu między elektrodami Skonstruowana na wskroś Pawła Jabłoczkowa do wnętrza 1876 r. Szerszej publiczności zostały zaprezentowane w ciągu wystawy do wnętrza Paryżu do wnętrza 1878 r. Było owo zupa praktyczne elektryczne źródło światła, działające powyżej 1,5 godziny. Wykorzystywane były głównie do wnętrza latarniach ulicznych dodatkowo do wnętrza teatrze.