Światłość

Światłość (natężenie źródła światła) jest podstawową wielkością w środku fotometrii wizualnej. Jednostką światłości jest kandela która należy aż do jednostek podstawowych układu jednostek SI natomiast jest definiowana następująco Kandela jest owo światłość, jaką ma w środku określonym kierunku źródło emitujące odblask monochromatyczne o częstości 5,4×1014 Hz natomiast którego energetyczne natężenie promieniowania w środku tym kierunku wynosi 1/683 W/sr.