Światło widzialne

Światło widzialne – ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w środku procesie widzenia.Dla człowieka błysk owo zawiera się w środku przybliżeniu w środku zakresie długości fal 380-780 nm (co najmniej), na rzecz innych zwierząt rozmiar ów bywa drugi na odwrót o zbliżonych wartościach.Energia promieniowania słonecznego (irradiancja) zawiera się w środku większości pomiędzy falami o długości 280-4000 nm natomiast odpowiada dość dokładnie promieniowaniu ciała zgoła czarnego w środku temperaturze około 6000 K.W tabeli podany jest podział promieniowania słonecznego w środku różnych pasmach. Około połowy energii całkowitego promieniowania słonecznego znajduje się w środku świetle widzialnym natomiast ultrafiolecie, tudzież druga połowa znajduje się w środku bliskiej natomiast średniej podczerwieni (700-4000 nm) Światło widzialne jest w środku małym stopniu absorbowane zarówno w poprzek atmosferę ziemską, jako natomiast w poprzek wodę.Rysunek stałych optycznych wody (od 200 nm aż do 200 μm) przedstawia absorpcję w środku dużym zakresie długości fal. Na wykresie widać, że rozmiar światła widzialnego jest wyjątkowy. Współczynnik absorpcji jest nieco rzędów wielkości pomniejszy w środku świetle widzialnym niż w środku paśmie ultrafioletu albo podczerwieni. Tylko w środku tym zakresie światło może przenikać w środku głąb oceanu (do około 100 m), tworząc tzw. strefę eufotyczną natomiast dostarczając niezbędnej energii aż do produkcji fitoplanktonu. Jak wyjątkowy jest rozmiar 400-700 nm można ocenić w poprzek przeciwieństwo spośród promieniowaniem w środku bliskiej podczerwieni, które jest absorbowane w poprzek warstwę około jednego milimetra na powierzchni oceanu (innymi słowy obszar oceanu jest Murzynka w środku tym zakresie widmowym). Zakres 380–710 nm owo równocześnie rozmiar promieniowania czynnego fotosyntetycznie.Podobnie jest w środku atmosferze ziemskiej – w środku świetle widzialnym wchłanianie w poprzek gazy natomiast chmury jest względnie mała (porównaj rysunek), co umożliwia dotarcie promieniowania widzialnego aż do powierzchni ziemi natomiast oceanu. Obszary (długości fali) dużej transmisji nazywamy oknami atmosferycznymi. W świetle widzialnym (VIS) błysk słoneczne jest względnie mało absorbowane (okno światła widzialnego). W bliskiej podczerwieni (IR) widać sekwencja pasm absorpcyjnych pary wodnej.Znaczna część promieniowania słonecznego jest pochłaniana albo odbijana w poprzek ziemską atmosferę. Ultrafiolet pochłaniany jest w środku dużej mierze w poprzek tlen, zwłaszcza w środku postaci ozonu (ozonosfera), podczerwień w poprzek gazy cieplarniane (metan, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, dwoje wodna). W związku spośród tym aura ziemska jest przezroczysta głównie na rzecz światła widzialnego .Wobec tego, fizjologia oka (to, że przyzwoicie widzimy w środku paśmie ok. 400-700 nm) może być związana spośród faktem, że tlenek wodoru morska transmituje światło widzialne. Można również doszukiwać się powiązań ewolucyjnych między wykorzystywaniem światła w poprzek barwniki fotosyntetyczne, fitochromy natomiast fotoreceptory.Potocznie światłem nazywa się widzialną część, promieniowania elektromagnetycznego ("światło widzialne"). W fizyce pojęcie światło ma ogólniejsze znaczenie, co opisano w środku artykule światło.