Światło spójne

Światło spójne (światło koherentne)1. (W znaczeniu szerszym) światło zdolne aż do interferencji.2. (W znaczeniu węższym) światło składające się spośród fotonów zgodnych wewnątrz fazie Źródła światła takie jak: Słońce, płomień, żarówka wytwarzają światło niespójne. Nawet, jeżeli jest ono monochromatyczne zaś ma stałą amplitudę negacja logiczna występuje zgodność fazowa. Jednak wewnątrz małej skali czasowejźródło emituje jedyny spójny ciąg falowy. Mówimy wówczas o spójności czasowej (ograniczonej wewnątrz czasie). Ciąg ów poruszając się spośród prędkością światła jest wewnątrz danej chwili czasu spójny na drodze (spójność przestrzenna)Dzięki istnieniu spójnych ciągów falowych, można uzyskiwać efekty interferencyjne. Jeżeli na drodze światła znajdzie się wąska szczelina, wówczas wewnątrz danym momencie czasu przejdzie dzięki nią jeden ciąg falowy. Rozprzestrzeniający się ciąg falowy możne przejść spośród kolei dzięki dwójka szczeliny, powodując insurekcja prążków interferencyjnych . Podobnie można uzyskać pokłosie interferencyjny wewnątrz cienkich warstwach, w charakterze światło odbite od momentu górnej powierzchni warstwy nakłada się na światło odbite od momentu dolnej powierzchni warstwy Światło o dużej spójności czasowej zaś przestrzennej uzyskać można dzięki laserom.