Susceptancja

Susceptancja (podatność ) owo część urojona admitancji czy przewodność bierna.Oznaczenie B, firma simens.W przypadku obciążenia biernego równa odwrotności elektrycznosc .php'>reaktancji:W ogólnym przypadku:zatem: