Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Stała dysocjacji

Stała dysocjacji (obecnie często zwana po prostu stałą jonizacji) owo stała równowagi reakcji dysocjacji azaliż rozpadu związków chemicznych na poszczególne jony, poniżej wpływem rozpuszczalnika, albo poniżej wpływem np. działania silnego pola elektrycznego Przykładowo na rzecz kwasu HA, ulegającemu reakcji dysocjacji w środku wodzie stała dysocjacji ma postaćDla zasady B, ulegającej reakcji  stała dysocjacji ma postaćDla każdego kwasu plus zasady można podać tzw. sprzężoną zasadę azaliż sprzężony kwas (sprzężone pary kwas-zasada), np. na rzecz słabego kwasu octowego CH3COOH sprzężoną zasadą jest jon ujemny octanowy CH3COO-; na rzecz słabej zasady amonowej NH3 (lub w środku formie uwodnionej NH3·H2O) kwasem sprzężonym jest jon dodatni amonowy NH4+.Dla wody (i na rzecz każdego rozpuszczalnika ulegającego autodysocjacji cząsteczki H2O pełnią rolę zarówno kwasu jakże plus zasady Stałe dysocjacji na rzecz sprzężonej pary kwas-zasada spełniają równanie: plus pKa + pKb = pKwStała dysocjacji sprzężonego kwasu albo zasady jest jednocześnie równa tzw. stałej hydrolizy odpowiedniej soli, np. Ka na rzecz NH4+ jest równe stałej hydrolizy NH4Cl.