Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac
sprawozdanie o odpadach
szkoła językowa gdańsk wrzeszcz

Stacja elektroenergetyczna

Stacja_elektroenergetyczna
Stacja elektroenergetyczna owo zespół urządzeń służących aż do przetwarzania a rozdziału bądź przeciwnie aż do rozdziału energii elektrycznej tworząc węzeł w środku sieci elektroenergetycznej. Zespół tych urządzeń znajduje się na ogrodzonym terenie czy też we wspólnym pomieszczeniu (obudowie, obiekcie).W skład stacji elektroenergetycznej wchodzą następujące elementy:Szyny zbiorcze (także obejściowe) owo miejscowość połączenia linii a transformatorów W zależności odkąd rodzaju stacji a jej znaczenia mogą być droga żelazna pojedyncze, podwójne, potrójne a ponadto podzielone na sekcje.Pola rozdzielni składają się spośród toru prądowego a jego wyposażenia w środku urządzenia główne a pomocnicze społem spośród konstrukcjami wsporczymi. Rozróżnia się na stacjach rozdzielnie:Poza tymi polami występują też pola spośród wyjątkiem głównym torem prądowym:Stanowiska transformatorów owo miejsca usytuowania transformatora na stacji społem spośród urządzeniami pomocniczymi np. wgrywanie aż do zraszania transformatora Pomieszczenia urządzeń pomocniczych owo przeważnie tzw. akumulatornie a osobno potrzeb własnych prądu stałego a pomocniczego napięcia przemiennego aż do zasilania sprężarek, zbiorników spośród czynnikiem izolacyjym (powietrze, spirytus sześciofluorek siarki SF6 itp).W nastawni są przeważnie zlokalizowane układy sterowania a nadzoru tuż przy urządzeniach związanych spośród danym polem a są owo układy Stacje elektroenergetyczne dzielą się ze względu na sposób wykonania na:Stacje wnętrzowe owo przeważnie stacje zawierające urządzenia w środku izolacji gazowej spośród SF6 a zajmujące dużo mniej terenu niż stacje napowietrzne. W przypadku obu typów stacji (wnętrzowe a napowietrzne) dąży się aż do zajmowania na kształt najmniejszej powierzchni terenu, stąd powstała plan stacji kompaktowej, dokąd część urządzeń jest 'zagnieżdżona' na mniejszym obszarze, oraz niektóre zestawy urządzeń znajdują się na specjalnych wysuwanych konstrukcjach Oprócz tego stosuje się wciąż podział spośród uwagi na funkcje stacji: