Spadek napięcia

Spadek_napi%C4%99cia
Spadek napięcia w środku elektryczności owo ulga wartości napięcia elektrycznego w środku obwodzie w środku którym płynie prąd elektryczny Jest mężczyzna równy napięciu zmierzonemu na końcach przewodnika. Wielkość spadku napięcia na przewodniku U wynika bezpośrednio spośród prawa Ohma:gdzieWzdłuż jednorodnego przewodnika (np. w środku postaci drutu) spadek napięcia ma natura linearny ze względu na liniową zależność oporu przewodnika od czasu jego długości l:gdzieWłasność ta jest wykorzystywana aż do konstrukcji dzielników napięcia o płynnej regulacji.W obwodach prądu zmiennego spadek napięcia jest labilny w środku czasie, ponieważ zmienia się natężenie prądu. W tym przypadku wygodniej określać spadek napięcia skutecznego, który podlega tym samym regułom, co spadek napięcia w środku obwodzie prądu stałego Spadek napięcia może ulegać zmianie również w środku przypadku stałego natężenia prądu, jak opór elementu zmienia się w środku czasie, np. na następstwo wzrostu temperatury (zobacz termistor).