Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Siłownia telekomunikacyjna

Si%C5%82ownia_telekomunikacyjna
Każde urządzenie elektryczne oznacza owo elektroniczne żeby działać musi być zasilane napięciem elektrycznym spośród reguły 230V AC albo napięciem stałym. W systemach telekomunikacyjnych w charakterze podstawowe źródło zasilania urządzeń teletransmisyjnych przewiduje się stałoprądowy kanon zasilania -48V DC. Przy czym musi być owo zasilanie niezawodne, bezprzerwowe, na stałym poziomie a bez żadnych zakłóceń. Urządzenia, które spełniają takie wymagania są nazywane siłowniami telekomunikacyjnymi System zasilaniasiłownia telekomunikacyjna Podstawowym a najpowszechniej stosowanym systemem zasilania urządzeń telekomunikacyjnych jest siłownia telekomunikacyjna Siłownia telekomunikacyjna jest owo urządzenie służące aż do bezpiecznego a bezprzerwowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych. Można wyróżnić się dwójka podstawowe typy siłowni:Zasada działania obu typów siłowni jest taka sama Siłownia telekomunikacyjna jest zasilana napięciem przemiennym 230V albo 380V, o częstotliwości 50Hz. Dla bezpieczeństwa do wnętrza dopływie energii często stosuje się podwójne zasilanie tzw. zasilanie podstawowe a zasilanie rezerwowe. Opis systemu zasilania Systemy zasilania projektuje się tak, żeby spełnić wysokie wymagania do wnętrza zakresie niezawodności stawiane wewnątrz pomocą współczesną telekomunikację. W Przykładowej strukturze systemu DC można wyróżnić prostowniki spośród wysokoczęstotliwościowym przełączaniem energii, zasilane spośród jedno albo trójfazowej sieci napięcia przemiennego, zaciski a zabezpieczenia obwodów odbiorczych a bateryjnych spośród bezpiecznikami topikowymi albo wyłącznikami bezpiecznikowymi, wyłączniki ochronne baterii (RGR) a obwodów odbiorczych (LVL) a program obsługi urządzenia mikroprocesorowy systemu realizujący funkcje sterowania, monitorowania a alarmowania, zapewniający do wnętrza pełni automatyczną pracę systemu.Zasadniczym elementem siłowni prądu stałego są moduły prostownikowe pracujące równolegle, umieszczone do wnętrza półce prostownikowej Obwody wejściowe prostowników podłącza się aż do sieci wewnątrz pośrednictwem pola dystrybucji napięcia przemiennego, które zawiera listwę zaciskową aż do podłączenia napięcia sieci. Do pola dystrybucji AC, DC jest podłączony moduł(y) kontroli sieci, monitorujący do wnętrza sposób ciągły obecność a jakość napięcia sieci a generujący larum do wnętrza przypadku pojawienia się nieprawidłowości albo zaniku napięcia. Obwody wtórne prostowników łączy się równolegle wewnątrz pośrednictwem szyn systemowych (+) a (-). Do szyn systemowych wewnątrz pośrednictwem boczników pomiarowych podłączone są zabezpieczenia obwodów bateryjnych a odbiorczych. Wielu producentów stosuje prostowniki wyposażone do wnętrza program obsługi urządzenia numeryczny spośród pamięcią nieulotną. Sterownik do wnętrza prostowniku jest zasilany napięciem stałym spośród szyn systemowych, niezależnie odkąd pracy samego prostownika Za poprawną pracę systemu sterowania odpowiada prostownik elektrycznosc .php'>MASTER prostownik o obecnie najniższym adresie do wnętrza systemie). W przypadku jego uszkodzenia funkcje prostownika elektrycznosc .php'>MASTER przejmuje kolejny, o najniższym adresie.Dodatkowo do wnętrza obwodach bateryjnych położony jest zwyczajowo rozłącznik głębokiego rozładowania RGR , który do wnętrza przypadku zaniku a długotrwałego braku napięcia sieci odłącza do wnętrza odpowiedniej chwili baterie, chroniąc je do wnętrza ów sposób przedtem ewentualnym zniszczeniem, które mogłoby być następstwem nadmiernego rozładowania. Część zabezpieczeń obwodów odbiorczych jest wydzielona a w charakterze rada „odbiorów niekrytycznych” odłączana wewnątrz pośrednictwem oddzielnego rozłącznika po częściowym rozładowaniu baterii. Dzięki temu możliwe jest istotne przedłużenie czasu pracy spośród baterii na rzecz pozostałych obwodów odbiorczych (tzw. odbiorów krytycznych).Praca siłowni jest nadzorowana a kontrolowana wewnątrz pomocą sterownik, który monitoruje a sygnalizuje (lokalnie albo zdalnie) wszystkie istotne parametry pracy, reguluje poprawnie napięcie wyjściowe prostowników a alarmuje do wnętrza przypadku wystąpienia awarii.Najczęściej stosuje się akumulatory kwasowe (z zastosowaną technologią rekombinacji gazów, które negacja logiczna wymagają okresowego uzupełniania elektrolitu a zapewniają minimalną emisję wodoru aż do otoczenia) albo żelowe. Istotnym parametrem wpływającym na żywotność akumulatorów jest wysoka temperatura do wnętrza jakiej akumulatory są eksploatowane.Jest owo oryginalny kategoria pracy siłowni zasilanej spośród sieci energetycznej. Siłownia połączona równolegle spośród baterią zasila urządzenia telekomunikacyjne, poniżej równoczesnym utrzymywaniu napięcia zapewniającego baterii ciągłe naładowanie. Siłownia ładuje baterie prądem pokrywającym jej samo-rozładowywanie a chwilowe pensja prądu poniżej dynamicznych zmianach obciążenia. Baterie są utrzymywane do wnętrza stanie pełnego naładowania w poprzek zaopatrywanie na ich zaciski odpowiedniego napięcia (w zależności odkąd typu baterii) a niewielkiego prądu. Dla uniknięcia szybkiego zużycia akumulatorów stosuje się temperaturową kompensację napięcia buforowania.Służy aż do szybkiego naładowania baterii po długotrwałej pracy bateryjnej. Ładowanie podwyższonym napięciem baterii akumulatorów negacja logiczna odłączonych odkąd zasilanych urządzeń. W czasie ładowania napięcie wyjściowe systemu zasilania powinno być utrzymywane do wnętrza granicach dopuszczalnych tolerancji na rzecz zasilanych urządzeń.Służy aż do bezpośredniego zasilania urządzeń napięciem stałym bez współpracy spośród baterią.Obniżenie napięcia wyjściowego siłowni do wnętrza czasie pomiaru pojemności baterii. Przy naładowanej baterii ulega pani rozładowaniu w poprzek urządzenie odbiorcze aż do wartości ustawionej do wnętrza sterowniku systemowym w charakterze napięcie końcowe testu baterii. W tym trybie pracy całość prądu jest pobierana spośród baterii – prostownik jest do wnętrza stanie czuwania Dołączone aż do siłowni telekomunikacyjnej odbiorniki są zasilane spośród baterii. W tym czasie prostowniki są wyłączone (zanik napięcia zasilającego . Stan pracy siłowni spośród baterii zasilanie odbiorników) trwa aż do momentu zadziałania stycznika głębokiego rozładowania (bateria całkowicie rozładowana).Jako rezerwowe źródło zasilania siłowni telekomunikacyjnych spośród niezwykle długim nieraz podtrzymania stosowane są agregaty prądotwórcze. Głównymi elementami konstrukcyjnymi takiego agregatu są: serce (najczęściej serce wysokoprężny albo benzynowy), prądnica a układ automatyki sterowania silnikiem a parametrami elektrycznymi który zapewnia stałą gotowość agregatu aż do pracy do wnętrza przypadku zaniku zasilania podstawowego. Zasadniczym zadaniem agregatu jest przejęcie obciążenia do wnętrza trybie automatycznym do wnętrza przypadku zaniku, przerwy albo obniżenia napięcia jakiejkolwiek spośród faz sieci energetyki zawodowej. Agregat dołącza się aż do sieci zasilającej siłownię wewnątrz pomocą automatycznego przełącznika szafy automatyki (SZR). Zadaniem automatyki szafy jest ujawnienie braku napięcia, przekazanie sygnału START aż do agregatu, odłączenie zasilania odkąd okolica sieci elektroenergetycznej a załączenie obciążenia na agregat. Po powrocie napięcia do wnętrza sieci zawodowej aż do nominalnego poziomu automatyka szafy przełącza obciążenie na sieć miejską a sygnałem STOP zatrzymuje agregat.