Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac
sprawozdanie o odpadach
szkoła językowa gdańsk wrzeszcz

Siła elektromotoryczna

Siła elektromotoryczna (SEM) – faktor powodujący przepływ prądu w środku obwodzie elektrycznym równy energii elektrycznej uzyskanej za pośrednictwem odosobniony ładunek przemieszczany w środku urządzeniu (źródle) prądu elektrycznego w środku przeciwnym kierunku aż do sił pola elektrycznego oddziałującego na ów ładunek Siła elektromotoryczna jest najważniejszym parametrem charakteryzującym źródła energii elektrycznej zwane też źródłami siły elektromotorycznej są nimi generatory elektryczne prądu stałego zaś zmiennego), baterie, termopary, fotoogniwa .SEM negacja logiczna jest siłą w środku sensie normalnej, fizycznej definicji tego słowa, oraz miano ta jest swoistą pozostałością historyczną. Nazwę siła elektromotoryczna przypisuje się Alessandro Volta (1745–1827), który wynalazł ogniwo Volty Słowo siła spośród początku odnosiła się aż do czynnika rozdzielającego ładunki ujemne zaś dodatnie. Historycznie używano także nazwy Moc elektromotoryczna.Źródło siły elektromotorycznej przenosi ładunek elektryczny mimo siłom pola elektrycznego Siły przenoszące ładunek są nazywane siłami postronnymi. Siły postronne przenosząc ładunek wykonują pracę powyżej ładunkiem Siła elektromotoryczna źródła jest zdefiniowana w charakterze dzielnik pracy wykonanej za pośrednictwem źródło aż do wartości przenoszonego ładunku. gdzie:Jednostką siły elektromotorycznej jest dżul na kulomb równy voltowi Siła elektromotoryczna w środku obwodzie spośród prądem jest równa stosunkowi mocy elektrycznej wydzielanej w środku obwodzie aż do natężenia prądu.gdzie:Z punktu widzenia elektryczności, wykonana zawód powyżej nośnikiem ładunku, zamienia się na energię elektryczną którą uzyskuje ładunek. Uzyskiwanie energii odbywa się w środku wyniku przesuwania ładunku przeciw siłom pola elektrycznego Wykonywanie pracy za pośrednictwem źródło odbywa się kosztem innej energii (np. energii chemicznej). Energia elektryczna nośników prądu zamienia się w środku odbiornikach na inne rodzaje energii. Z punktu widzenia energii, przebieg zachodzący w środku źródle napięcia można wyrazić:W związku spośród opisanymi wyżej przemianami energii w środku obwodzie prądu elektrycznego siła elektromotoryczna jest równa:gdzie Siła elektromotoryczna w liczbach jest równa pracy wykonanej za pośrednictwem zewnętrzne źródło energii, potrzebnej na odosobniony krążenie obwodu za pośrednictwem odosobniony ładunek elektryczny .Elementarną pracę wykonaną za pośrednictwem siłę wyraża wzór:Jeśli wektor pola F jest siłą działającą na ładunek odosobniony nośnika ładunku, SEM w środku obwodzie C wynosi:Ładunek przenoszony w środku źródle przemieszcza się między punktami których różnica potencjałów (napięcie) jest równa sile elektromotorycznej. Napięcie na zaciskach źródła prądu tak bywa różni się od momentu siły elektromotorycznej źródła, podyktowane jest owo występowaniem w środku źródle oporu elektrycznego zwanego oporem wewnętrznym źródła, polaryzacji elektrod zaś innych zjawisk. Występowanie tych zjawisk w środku źródle opisuje się równaniem:gdzie Siła elektromotoryczna równa się napięciu (różnicy potencjałów) na zaciskach źródła prądu, jak obwód jest prosty (prąd negacja logiczna płynie);Jeśli zewnętrzny obwód negacja logiczna jest podłączony aż do SEM, prąd elektryczny negacja logiczna płynie za pośrednictwem źródło. W takim przypadku pomiędzy zaciskami źródła pojawia się niwa elektryczne które dokładnie znosi działanie SEM zaś ładunki elektryczne w środku źródle negacja logiczna są przenoszone. Wówczas różnica potencjałów pomiędzy zaciskami jest równa SEM.Źródłem tego pola są ładunki elektryczne rozdzielone za pośrednictwem przebieg wywołujący SEM. Na przykład, rezonans chemiczna w środku ogniwie chemicznym zachodzi tylko, jak niwa elektryczne pomiędzy rozdzielonymi ładunkami jest niewystarczające iżby zatrzymać reakcję.Energia elektryczna uzyskana za pośrednictwem odosobniony ładunek przemieszczany za pośrednictwem SEM w środku źródle prądu w środku kierunku przeciwnym aż do sił pola elektrycznego równa jest różnicy potencjałów na końcówkach otwartego źródła prądu. Pomiar tej różnicy (napięcia) wymaga metody bądź układu negacja logiczna pobierającego prądu spośród mierzonego obwodu. Mierzona różnica potencjałów ma polaryzację przeciwną aż do kierunku działania SEM. W przypadku układów w środku których wielkość siły elektromotorycznej zależy od momentu natężenia płynącego prądu (np. niektóre rodzaje prądnic), bezpośredni zbadanie SEM negacja logiczna jest możliwy zaś wymaga pomiarów pośrednich zaś obliczeń.Indukcja elektromagnetyczna zachodząca w środku wyniku zmian pola magnetycznego objętego przewodnikiem przekształca energię mechaniczną w środku elektryczną Zmiana pola magnetycznego może wynikać spośród ruchu przewodnika bądź źródła pola magnetycznego, oraz wygenerowana w środku ów sposób SEM nazywana jest siłą elektromotoryczną rotacji, SEM wytworzona za pośrednictwem nieruchome przewodniki w środku wyniku zmian indukcji magnetycznej wywołaną tak bywa zmianą natężenia prądu generuje SEM indukcji nazywaną siłą elektromotoryczną transformacji.Z prawa Faradaya wynika wzór:Szczególnym losowo indukcji elektromagnetycznej jest samoindukcja, która powoduje insurekcja siły elektromotorycznej w środku obwodzie w środku wyniku zmian natężenia prądu w środku przed płynącego. Powstającą SEM wyraża wzór:gdzie:Niektóre procesy, w środku których powstaje siła elektromotoryczna: