Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Świebodzice
napiszemy dla Ciebie
biuro tłumaczeń szczecin - lang-master.pl

Sieć wysokiego napięcia

Sieć wysokiego napięcia (WN) – Sieć elektroenergetyczna przesyłowa, wewnątrz której napięcie wynosi odkąd 60 aż do 220 kV, sieć ta służy aż do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości.Wysokie napięcie jest stosowane wewnątrz sieciach przesyłowych przystosowanych aż do transmisji energii na duże odległości pomiędzy źródłem energii, innymi słowy elektrownią tudzież sieciami rozdzielczymi.Napięcie wysokie sprawia sporo kłopotów technicznych. Izolowanie faktycznie wysokich napięć pociąga wewnątrz sobą konieczność konstruowania specjalnych izolatorów, których proporcja są bez owijania wewnątrz bawełnę proporcjonalne aż do wartości napięcia. Dlatego też napowietrzne oddzielnie wysokiego napięcia zajmują zwykle wielce niemało miejsca - stosuje się więc wszelkie rozwiązania prowadzące aż do bezpiecznej minimalizacji urządzeń, np. przez użycie sześciofluorku siarki w charakterze gazu izolującego.Z uwagi na wysokie napięcie przyłożone aż do względnie cienkiego przewodnika jakim jest przewód energetyczny występuje tzw. widziadło ulotu, które może prowadzić aż do powstawania znacznych strat przesyłanej energii. Dlatego też, przewody wysokiego napięcia są rozpinane najczęściej w charakterze parę (od dwóch aż do czterech) równoległych przewodów umieszczonych wewnątrz stałej odległości odkąd siebie (tzw. wiązka dwu-, trój- albo czteroprzewodowa). Powoduje owo obniżka gradientu pola elektrycznego dookoła takiego układu, co bezpośrednio prowadzi aż do redukcji ulotu, tudzież tym samym obniżenia ewentualnych strat.Z uwagi na stosunki bezpieczeństwa linie wysokiego napięcia rozpinane są na dość wysokich słupach (sięgających kilkudziesięciu metrów). Dlatego też, każda przewód wysokiego napięcia wyposażona jest wewnątrz ochronę odgromową wewnątrz postaci przewodzącej linki umieszczonej bezpośrednio nad przewodami fazowymi. Linka ta spełnia zagadnienie zwyczajnego piorunochronu - ma "wyłapywać" wszelkie wyładowania piorunowe. Często przewody światłowodowe (i inne przewody sygnałowe) umieszczone są właśnie zupełnie spośród linką odgromową.Strukturę polskiego systemu elektroenergetycznego można zobaczyć na mapie sieci przesyłowych umieszczonej na stronie PSE Operator S.A.