Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Sieć niskiego napięcia

Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną aż do indywidualnych odbiorców.W Europie a większości krajów świata lokalna sieć elektroenergetyczna tzw. "niskiego napięcia", tzn. doprowadzona bezpośrednio aż do odbiorców indywidualnych dostarcza prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy napięciem fazowym 230 V. Odbiorcy wymagający raczej większej mocy dostarczanej zasilani są spośród sieci trójfazowej o napięciu międzyfazowym 400 V. Niemal aż do końca XX wieku stosowano kanon sieci niskiego napięcia 220 V/380 V.W USA, Japonii a niektórych innych krajach mina Europą standardy sieci elektroenergetycznej są inne, np. 60 Hz, przy napięciem 127 V.Napięcie takie jest charakterystyczne na rzecz końcowego odcinka rozprowadzania energii elektrycznej wewnątrz sieciach elektroenergetycznych. W terenach spośród trudem zabudowanych (np. miastach) napięcie takie doprowadzane jest kablami ukrytymi przy ziemią. Natomiast wewnątrz miejscach o rzadszej zabudowie (np. wsiach) stosuje się linie napowietrzne niskiego napięcia, wykonane ze stalowo-aluminiowych przewodów zawieszonych na konstrukcjach wsporczych wewnątrz postaci słupów (drewnianych czy też żelbetowych) wyposażonych wewnątrz odpowiednie izolatory. Ostatnio jeszcze częściej stosuje się również wiązka izolowanych przewodów, co wysoce upraszcza montaż instalacji, wzorem również podnosi bezpieczeństwo a niezawodność sieci, w poprzek eliminację zwarć powodowanych za pośrednictwem zwierzęta czy też zdolność atmosferyczne.