Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Sieć najwyższego napięcia

Sieć najwyższych napięć (NN) – sieć elektroenergetyczna przesyłowa, do wnętrza której napięcie elektryczne jest równe owo znaczy większe niż 400 kV. Linie o napięciu 110 kV natomiast 220 kV owo linie należące aż do sieci wysokiego napięcia. W Polsce zbudowano również sieć przesyłającą prąd o napięciu 750 kV spośród Ukrainy (obecnie negacja logiczna eksploatowana – zdemontowana po stronie ukraińskiej). Przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną konstruuje się linie przesyłowe NN o napięciu co więcej 1100 kV. Takie instalacje obecne już są m.in. do wnętrza Japonii .Przez kraina Kazachstanu przebiega profil energetyczna Ekibastuz-Kokczetaw o napięciu 1150 kV, zdolna aż do przesyłania 5500 MW.Sieć najwyższych napięć używana jest do wnętrza tym samym celu, co sieć wysokiego napięcia owo znaczy aż do przesyłu energii elektrycznej na dużych odległościach. Straty mocy do wnętrza przewodzie są do wnętrza następstwie tego że proporcjonalne aż do kwadratu natężenia prądu elektrycznego przepływającego za pomocą poradnik – do wnętrza następstwie tego też podwyższanie napięcia służy obniżaniu tych strat.Okazuje się jednak, że razem ze wzrostem napięcia maleją co zgodność spośród rzeczywistością straty podyktowane nagrzewaniem się przewodu, pomimo tego powiększają się straty energii związane spośród ulotem wysokiego napięcia – tzw. wyładowanie niezupełne, szczególnie na wszystkich ostrych krawędziach wzorem izolatory itp. natomiast do wnętrza sąsiedztwie niesprzyjającej pogodzie, pomimo tego także wokół przewodu. Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniach niezupełnych wokół przewodu. Dla przewodów o większych krzywiznach (mała średnica) natomiast do wnętrza sąsiedztwie złej pogodzie (mgła, deszcz) ulot wysoce się nasila, powodując duże zakłócenia radioelektryczne. Konsekwencją ulotu są również straty mocy natomiast energii do wnętrza liniach przesyłowych natomiast stacjach. Uwzględniając sumaryczną długość linii napowietrznych o napięciu 110 kV natomiast wyższym, straty mocy natomiast energii osiągają wartości mające duże obrączkowanie ekonomiczne. Z tego względu dąży się aż do maksymalnego ograniczenia ulotu.Przy napięciach znamionowych o wartości mniejszej niż 110 kV ulot negacja logiczna odgrywa większej roli. Zjawisko ulotu można łatwo zaobserwować do wnętrza nocy, zwłaszcza do wnętrza sąsiedztwie dużej wilgotności powietrza. Objawia się ono świetlistą aureolą wokół przewodów do wnętrza połączeniu spośród wyraźnie słyszalnymi trzaskami natomiast brzęczeniem.W celu ograniczenia skutków ulotu stosuje się minimalne przekroje przewodów do wnętrza zależności od momentu napięcia – im wyższe napięcie, tym większy minimalny przekrój przewodu.