Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace licencjackie
pisanie prac inżynierskich - rzetelnepisanie.edu.p
tłumacz niemieckiego wrocław

Schemat zastępczy

Schemat zastępczy (również układ innymi słowy obwód zastępczy) - schematyczne popis obwodu elektrycznego (lub jego części) wewnątrz pomocą przyzwoicie połączonych elementów: rezystorów, cewek, kondensatorów, źródeł napięciowych tudzież prądowych Schematy zastępcze stosuje się głównie wewnątrz dwóch celach:Skomplikowane obwody składające się spośród trudem spośród elementów pasywnych RLC można uprościć wewnątrz pośrednictwem wyliczanie impedancji zastępczych danych części układu połączonych wewnątrz sposób żołnierz młodej daty innymi słowy równoległy. Przykładowo, dowolną ilość rezystorów połączonych równolegle można zastąpić jedną rezystancją (układem zastępczym) wyliczoną spośród następującego równania:Podobne zależności występują na rzecz elementów RLC tudzież wewnątrz rezultacie cały inercyjny obwód da się sprowadzić aż do jednej zastępczej impedancji W przypadku występowania źródeł energii wewnątrz obwodzie metanauka różni się nieznacznie, jednak symplifikacja jest również możliwe na rzecz elementów liniowych. Klasycznym zastosowaniem uproszczenia są obwody zastępcze Nortona tudzież Thevenina, które na rzecz prądu stałego pozwalają sprowadzić swobodnie wieloaspektowy obwód aż do schematu zastępczego składającego się spośród jednego źródła energii tudzież jednego rezystora Schematy zastępcze stosuje się również aż do odwzorowania rzeczywistych parametrów danego elementu innymi słowy części układu. Dla przykładu, teoretycznie przyjmuje się że oporniki posiadają spośród trudem rezystancję tudzież że jest płeć piękna stała na rzecz dowolnej częstotliwości. W rzeczywistości występuje indukcyjność połączeń tudzież pojemność pasożytnicza, które wpływają na charakterystyki takiego elementu. Dodanie odpowiednich wartości, owo znaczy użycie schematu zastępczego pozwala na lepsze funkcja zachowania takiego rezystora wewnątrz wyższych częstotliwościach.Klasyczna popis elementów pozwala na użycie spośród trudem elementów liniowych, więc elementy typu dioda innymi słowy tranzystor negacja logiczna mogą być przyzwoicie odwzorowane. Podobnie występują problemy na rzecz elementów sprzężonych magnetycznie, na kształt np. transformator W takich przypadkach użycie odpowiedniego schematu zastępczego pozwala na łatwiejsze rachunek obwodu. Ma owo szczególne istota wewnątrz przypadku programów komputerowych symulujących obwody elektryczne tudzież elektroniczne które dążą aż do na kształt najlepszej symulacji zachowania rzeczywistych elementów. W wewnątrz wyższym stopniu skomplikowanych programach możliwa jest przeróbka innymi słowy rozwijanie nowych elementów przez godziwy dobór wartości składowych schematu zastępczego