Rozwiązanie obwodu elektrycznego

Rozwiązaniem obwodu elektrycznego - określa się zdeterminowanie wartości wszystkich prądów płynących w środku rozpatrywanym obwodzie bądź wartości wszystkich napięć panujących w środku nim. Proces ów wymaga skorzystania spośród podstawowych praw tudzież własności obwodów elektrycznych Zazwyczaj stosuje się:W zależności od momentu typu obwodu konieczne może być także zastosowanie: