Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Równanie Nernsta

Równanie Nernsta - podstawowa zależność elektrochemiczna wyrażająca równowagowy potencjał elektrody (E) względem jej potencjału standardowego (E0) oraz stężenia substancji biorących udział w środku procesie elektodowym.Ogólna postać równania:lub na rzecz temperatury 298 K oraz rozcieńczonych roztworów, w środku sąsiedztwie założeniu, że współczynnik aktywności jonów jest równy 1:gdzie: