Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Równanie Nernsta-Einsteina

Równanie Nernsta-Einsteina wiąże graniczną przewodność molową (zob. Równanie Kohlrauscha) ze współczynnikami dyfuzji jonów:Równanie ma postać:gdzie:Na podstawie danych przewodności elektrolitów dodatkowo równania Nernsta-Einsteina można wyznaczyć jonowe współczynniki dyfuzji, D.Zobacz też: Równanie Nernsta