Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Równanie Goldmana

Równanie Goldmana pozwala obliczyć potencjał spoczynkowy błony komórkowej uwzględniając wszystkie rodzaje jonów (Na+, Cl-, K+) biorących udział wewnątrz procesie.gdzie: