Rezystywność gruntu

Rezystywność gruntu – rezystancja gruntu wewnątrz kształcie sześcianu o wymiarach 1x1x1 m, dokąd elektrody pomiarowe są umieszczone na wewnątrz przeciwnym razie położonych ścianach tego sześcianu.Przykładowe spotykane wartości rezystywności gruntów: