Rezystancja dynamiczna

Rezystancja dynamiczna (oporność przyrostowa) – oporność na rzecz składowej zmiennej prądu w środku warunkach pracy małosygnałowej. Definiowana jest na kształt , dokąd ΔU również ΔI owo przyrosty napięć również natężeń Rezystancja dynamiczna informuje o wartości przyrostu prądu w środku elemencie w środku sąsiedztwie określonej zmianie napięcia. Dla elementów liniowych takich na miarę bocznik jest pani stale taka sama również równa rezystancji statycznej, na rzecz elementów nieliniowych (np. dioda półprzewodnikowa, warystor) jest pani zmienna, zależy od momentu wartości prądu również napięcia stałego określającego punkt pracy elementu. Na graficznej charakterystyce U=f(I) odpowiada pani tangensowi kąta nachylenia stycznej aż do charakterystyki w środku punkcie, na rzecz którego wyznaczamy rezystancję dynamiczną.Niektóre elementy nieliniowe (np. dioda tunelowa, bareter lampa neonowa mogą wykazywać lokalną ujemną rezystancję dynamiczną (niemniej toż w środku każdym punkcie charakterystyki rezystancja statyczna jest dodatnia).