Rezystancja

Rezystancja (opór, oporność ) jest miarą oporu czynnego, spośród jakim cząstka przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego Zwyczajowo rezystancję oznacza się symbolem R.Jednostką rezystancji do wnętrza układzie SI jest om której symbolem jest Ω.Odwrotność rezystancji owo konduktancja której jednostką jest simens.Dla większości materiałów rezystancja negacja logiczna zależy od momentu natężenia prądu, wówczas natężenie prądu jest proporcjonalne aż do przyłożonego napięcia. Zależność ta znana jest jak uprawnienie Ohma:gdzieRezystancja przewodnika o jednakowym przekroju poprzecznym aż do kierunku przepływu prądu jest proporcjonalna aż do długości przewodnika, na odwrót proporcjonalna aż do przekroju tudzież zależy od momentu materiału, co wyraża wzór:gdzieRezystywność, zwana oporem właściwym, jest oporem elementu o jednostkowej długości tudzież jednostkowym polu przekroju poprzecznego.Niektóre substancje przejawiają specyficzne właściwości ze względu na rezystancję – zobacz: rezystancja ujemna, nadprzewodnictwo.W obwodach prądu przemiennego natężenie prądu zależy negacja logiczna lecz wciąż aż do rezystancji mimo owo także od momentu elektrycznosc .php'>reaktancji elementu. Uogólnieniem tudzież rozwinięciem pojęcia rezystancji do wnętrza obwodach prądu przemiennego na elementy pojemnościowe (kondensator) tudzież indukcyjne cewka jest impedancja Rezystancja jest wówczas częścią rzeczywistą impedancji zespolonej.