Reaktancja (elektryczność)

Reaktancja (opór bierny, sprzeciwność ) owo wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający fragment o charakterze pojemnościowym (np. kondensator) innymi słowy fragment o charakterze indukcyjnym (np. cewkę . Jednostką reaktancji jest om Reaktancję oznacza się na ogół symbolem X.Gdy w poprzek cewkę innymi słowy kondensor płynie prąd przemienny wówczas część energii magazynowana jest w środku polu, akuratnie magnetycznym innymi słowy elektrycznym Wywołuje owo spadek napięcia szczerze regularny aż do iloczynu prądu zaś reaktancji W przypadku obwodów prądu stałego negacja logiczna mówi się o reaktancji albowiem (pomijając ilość nieustalony) cewka stanowi elektrotechnika .php'>zwarcie zaś kondensor przerwę w środku obwodzie Reaktancja idealnej cewki zaś kondensatora jest równa co aż do wartości bezwzględnej ich impedancji Napięcie zaś prąd w środku takich elementach są przesunięte w środku fazie o 90 stopni względem siebie. Znak liczby zależy odkąd tego, innymi słowy prąd wyprzedza napięcie, innymi słowy napięcie wyprzedza w środku fazie prąd Reaktancja cewki (opór indukcyjny, induktancja ma cyfra pozytywny zaś oblicza się ją ze wzoru:gdzie L owo indukcyjność własna cewki pulsacja Reaktancja kondensatora (opór pojemnościowy, kapacytancja ma cyfra pejoratywny , oblicza się ją ze wzoru:gdzie: C – pojemność kondensatora, – pulsacja.W układach wysokiej częstotliwości (układy o stałych rozłożonych) elementy o charakterze pojemnościowym zaś indukcyjnym często uzyskuje się na skroś inicjacja aż do prowadnicy falowej nieciągłości, np. zwężenia Reaktancja połączonych szeregowo cewek zaś kondensatorów jest sumą ich reaktancji: