Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Punkt pracy

Punkt_pracy
Punkt pracy – piksel na charakterystyce danego urządzenia czy elementu, wewnątrz którym zachodzi jego działanie również wewnątrz którym mogą zostać określone chwilowe parametry pracy takiego urządzenia czy elementu.Charakterystyka pracy może obejmować dowolne wielkości fizyczne: napięcie elektryczne ciśnienie gazu, temperaturę itp.Określenie punktu pracy danego urządzenia czy elementu jest istotne spośród uwagi na parametry własne urządzenia, niczym również również parametry obwodu wewnątrz który dane urządzenie (element) jest włączone. W przypadku parametrów własnych istotne jest określenie optymalnego punktu pracy na rzecz którego występują najlepsze pożądane własności, czy na rzecz którego żywotność elementu jest najdłuższa itp. Np. na rysunku blisko pokazano wybór optymalnego punktu pracy magnesu – na rzecz którego wartość zgromadzonej energii magnetycznej jest maksymalna. Skutkuje owo np. maksymalną wartością siły przyciągania w poprzek taki magnes niczym również zabezpiecza poprzednio jego rozmagnesowaniem. Wybór punktu pracy ma więc również na celu ochronę samego elementu, niczym również również pozostałych części całego układu, który również mógłby złamać się zniszczeniu wewnątrz przypadku nieprawidłowego doboru punktu pracy Dlatego też, większość elektrycznosc .php'>maszyn urządzeń również elementów ma określony (przez producenta) znamionowy punkt pracy który gwarantuje poprawną również bezawaryjną pracę, najdłuższą żywotność, maksymalną sprawność itp. Określenie nominalnego punktu pracy negacja logiczna jest zawżdy zagadnieniem prostym aż do rozwiązania. W przypadku złożonych również nieliniowych systemów istnieje niezmiernie bez liku czynników jakie należy wziąć przy uwagę. W takim przypadku znalezienie globalnego minimum jest niezmiernie trudne, tudzież niekiedy chociażby niemożliwe. Na przykład, zdeterminowanie nominalnej temperatury pracy procesora komputerowego wiąże się spośród pogodzeniem często sprzecznych wymagań: częstotliwości taktowania (straty cieplne rosną spośród częstotliwością), mocy obliczeniowej (rośnie spośród częstotliwością), wydajnością wiatraka chłodzącego (zwiększenie wydajności skutkuje zwiększeniem poziomu hałasu), zmiennej temperatury otoczenia itp.Jednym spośród ważniejszych przypadków punktu pracy jest wysoka temperatura pracy. W przypadku niewłaściwego doboru układu chłodzenia następuje przesunięcie punktu pracy wewnątrz rewir podwyższonej temperatury, dokąd może następować zguba własności materiału (rozmagnesowanie magnesu starzenie izolacji elektrycznej zguba właściwości mechanicznych ze stopieniem metalu włącznie itp.).