Przewody grzejne

Przewody grzejne (ang. heating cables, zwane także kablami grzewczymi) - oporowe przewody elektryczne stosowane aż do ogrzewania przemysłowego rurociągów tudzież zbiorników (ang. heat tracing), zaś także ogrzewania wewnątrz budownictwie np. ogrzewania ramp, rynien, schodów, podjazdów zaś ogrzewania podłogowego (np. łazienki).W przemyśle występują dubel zastosowania przewodów grzejnych:Zastosowania przemysłowe wymagają właściwego doboru mocy przewodów.W celu właściwego doboru przewodów grzejnych wyznacza oznacza to oblicza się stratę ciepła. Strata ciepła zostaje później kompensowana mocą przewodów grzejnych Do obliczeń strat ciepła uwzględnia się następujące parametry:gdzie:gdzie:Przy obliczeniach strat ciepła uwzględnia się również straty pochodzące od, podpór, armatury, pomp tudzież kołnierzy, zaś wewnątrz przypadku zbiorników wersja posadowienia, izolację dachu, zaś ilość włazów, odwodnień tudzież innych króćcówPodsumowując ubytek ciepła na rurociągu jest prosto spośród mostu proporcjonalna aż do różnicy temperatury zewnętrznej tudzież temperatury utrzymania. Obecnie straty ciepła wyznaczają programy komputerowych oznacza to określa się wg tabel dostarczanych w poprzek producentów przewodów grzejnych Oprogramowanie pozwala także na zdefiniowanie temperatur pracy, prądów rozruchowych tudzież zabezpieczeń elektrycznych Przykładem takiego programu jest TraceCalc Pro.W celu utrzymania właściwej temperatury tudzież oszczędności energii, część spośród przewodów grzejnych wymaga specjalnego sterowania.W elektrycznych systemach grzewczych opartych o przewody grzejne rozróżnia się parę typów sterowań:Typy urządzeń odpowiedzialnych w środku sterowanie tudzież regulację przewodów grzejnych:Pole elektromagnetycznePonieważ artykuł wiary działania przewodów grzejnych opiera się na czysto rezystancyjnej przemianie energii takie systemy grzewcze są całkowicie bezpieczne na rzecz człowieka, toż uniwersalnie panuje mylna reputacja o szkodliwym działaniu pola elektromagnetycznego, przypadkiem spośród powodu mylenia przewodów grzejnych spośród ogrzewaniem indukcyjnym (np. palenisko indukcyjny).Przykład: wielkość maty grzewczej zainstalowanej wewnątrz łazience wynosi aż do 1,2 kW, mniej więcej tak duża liczba co imbryk bezprzewodowy.Bezpieczeństwo przeciwporażenioweNajczęściej przewody grzejne wyposażone są wewnątrz oplot ochronny, który winien być uziemiony tudzież połączony w środku pomocą przewodu ochronnego PE spośród wyłącznikiem różnicowoprądowym zapewniający ochronę nim skutkami porażenia elektrycznego zaś także zapytywanie stanu technicznego systemu.Aby nagrzewanie elektryczne mogło być zastosowane wewnątrz strefach zagrożonych wybuchem niezbędne są certyfikaty Ex na cały system, zgodnie spośród dyrektywami ATEX.