Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac
sprawozdanie o odpadach
szkoła językowa gdańsk wrzeszcz

Przewodnictwo elektronowe

Przewodnictwo elektronowe (przewodnictwo typu n) - owo obsługiwanie ładunku elektrycznego poprzez ciało przy działaniem zewnętrznego pola elektrycznego wewnątrz którym nośnikiem ładunków są elektrony W modelu pasmowym krystalicznych ciał stałych mara polegające na tym, że elektrony zajmujące stany kwantowe wewnątrz obrębie pasma przewodnictwa przesuwają się aż do sąsiednich nieobsadzonych stanów kwantowych wewnątrz obrębie tego pasma, wewnątrz kierunku przeciwnym aż do kierunku wektora pola elektrycznego Zobacz też: prezydencja elektryczne prezydencja dziurowe