Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Przepięcie

Przepięcie – wygaśnięcie umowy używany do wnętrza elektrotechnice a elektronice mający jakkolwiek niewiele odmienne znaczenia Przepięcie do wnętrza sieciach elektroenergetycznych oznacza każdy spotęgowanie napięcia do wnętrza sieci nad jego maksymalną dopuszczalną wartość Przepięcia dzieli się na Przepięcia wewnętrzne powstają wewnątrz systemu. Mogą następować do wnętrza wyniku Przepięcia zewnętrzne pochodzą od:Dział elektrotechniki zajmujący się ochroną nim przepięciami nazywa się ochroną przeciwprzepięciową.Przy rezonansie napięć, występującym do wnętrza szeregowych obwodach rezonansowych RLC, napięcie na indukcyjności a pojemności są sobie równe a większe od momentu napięcia zasilającego na zaciskach układu. Jeśli rezystancja obwodu rezonansowego jest mała, owo dobroć układu jest duża a napięcie na elementach elektrycznosc .php'>reaktancyjnych wysoko przekracza napięcie zasilające obwód.