Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Przekładnik prądowy

Przekładnik prądowy jest owo urządzenie elektryczne pozwalające na test dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.Przekładnik prądu jest owo transformator jednofazowy małej mocy pracujący w środku stanie zbliżonym aż do elektrotechnika .php'>zwarcia Uzwojenie wtórne przeciętnie zwarte jest przy użyciu przyrząd pomiarowy. Stosunek natężeń prądów w środku obu uzwojeniach jest wielkością stałą zaś nazywa się przekładnią prądową Dlatego spośród pomiaru małego prądu płynącego przy użyciu uzwojenie wtórne można dzięki wartości przekładni prądowej wyznaczyć wartość prądu o dużym natężeniu płynącego przy użyciu uzwojenie pierwotne:gdzie: I1 - prąd pierwotny, I2 - prąd wtórny, N1 - wielkość zwojów uzwojenia pierwotnego, N2 - wielkość zwojów uzwojenia wtórnego, N2/N1 - przekładnia prądowa (oznaczana również w charakterze θ) Przekładniki prądowe głównie wykorzystuje się w środku taki sposób, że przewód spośród mierzonym prądem przechodzi przy użyciu główny otwór przekładnika, co jest równoważne spośród jednym zwojem uzwojenia pierwotnego. W takim przypadku powyższe równanie upraszcza się do:Przekładnikiem prądu stałego jest amplistat (transduktor). Zbudowany jest spośród dwóch symetrycznych rdzeni spośród blach ferromagnetycznych o prostokątnych pętlach histerezy. Na rdzeniach nawinięte są uzwojenia pierwotne zaś wtórne. Uzwojenie pierwotne owo niewielka ilość zwojów spośród mierzonym prądem, nawinięte zgodnie na obu rdzeniach. Uzwojenie wtórne owo mrowie zwojów cieńszego drutu nawijanego przeciwsobnie. W uzwojenie wtórne włączony jest amperomierz także zasilanie napięciem przemiennym. Zasilanie napięciem przemiennym podmagnesowuje rdzenie stając się dzięki temu "nośną" na rzecz sygnału stałoprądowego. W obwodzie pierwotnym negacja logiczna indukuje się prąd przemienny dzięki symetrii obu rdzeni także przeciwsobnemu nawinięciu cewek wtórnych.Podstawowe dane znamionowe podawane na tabliczce znamionowej przekładnika to:Dla typowego przekładnika wtórna wartość prądu znamionowego wynosi 5A, rzadziej 1A.Zastosowania przekładników prądowych:W specjalnych konstrukcja zwiększenie czułości przekładnika na rzecz małych prądów uzyskuje się przy użyciu wstęp ciągłego podmagnesowania prądem stałym w środku celu przesunięcia punktu pracy aż do największej przenikalności magnetycznej rdzenia. Wymaga owo aliści dodatkowego układu zasilania Rdzenie magnetyczne przekładników prądowych wykonywane są przeciętnie w środku postaci toroidu.Podczas pracy przekładnika w środku warunkach znamionowych uzwojenie wtórne musi pracować w środku warunkach zbliżonych aż do elektrotechnika .php'>zwarcia Jest owo osiągnięte przy użyciu przyłączenie właściwie przystosowanego urządzenia amperomierz cewka prądowa watomierza oznacza owo licznika energii elektrycznej przetwornik pomiarowy, cewka zabezpieczenia nadprądowego, itp.)Układ przyłączający urządzenie musi być w środku rzeczy samej skonstruowany, że uzwojenie wtórne przekładnika musi być cały godzina zwarte w toku procesu przyłączania, np. tuż przy użyciu odpowiedniego przewodu oznacza owo szyny. Dopiero po przyłączeniu urządzania zwora może zostać usunięta.Warunki znamionowe przekładnika owo przeciętnie utwór tuż przy prądzie pierwotnym w środku zakresie od chwili 5% aż do 200% prądu znamionowego także tuż przy obciążeniu od chwili 25% aż do 100% mocy pozornej.Rozwarcie uzwojenia wtórnego tuż przy przepływie prądu przy użyciu uzwojenie pierwotne powoduje zryw dużego strumienia magnetycznego, który może prowadzić aż do nasycenie magnetycznego rdzeniu zaś silnego nagrzewania spośród uwagi na podwyższone straty mocy w środku rdzeniu. Dodatkowo w środku uzwojeniu wtórnym indukuje się wysokie napięcie, co może doprowadzić aż do uszkodzenia izolacji powstania łuku elektrycznego zaś porażenia osoby obsługującej oznacza owo uszkodzenia innych przyłączonych urządzeń Przekładniki prądowe używane są przeciętnie w środku połączeniu spośród innym urządzeniem pomiarowym (np. amperomierzem . Dlatego też jest nader istotne, ażeby błędy transformacji przekładnika prądowego pozostawały w środku odpowiednim zakresie celem zachowania odpowiedniej dokładności pomiaru np. tuż przy użyciu zestawu przekładnik-miernik. Poprawność działania przekładnika prądowego może być zdefiniowana następującymi błędami:Błąd prądowy jest różnicą pomiędzy wartością skuteczną prądu wtórnego pomnożoną przy użyciu przekładnię znamionową θ, natomiast wartością skuteczną prądu pierwotnego. Wartość procentową błędu prądowego można wyliczyć spośród następującego równania:Dla przekładników bez specjalnych uzwojeń korygujących błąd prądowy ma przeważnie wartość ujemną, ponieważ wartość skuteczna prądu wtórnego sprowadzonego na stronę pierwotną jest nieco mniejsza od chwili wartości prądu pierwotnego. Błąd ów może aliści przyjąć wartości dodatnie tuż przy obciążeniu przekładnika odbiornikiem o charakterze pojemnościowym.Błąd kątowy δi jest wyrażony w środku stopniach, minutach kątowych, radianach oznacza owo centyradianach (radian/100). Błąd kątowy miarą różnicy pomiędzy wskazem prądu wtórnego zaś pierwotnego. Jeśli prąd wtórny wyprzedza prąd archaiczny owo błąd kątowy jest dodatni. W przekładniku idealnym błąd ów wynosi zero:gdzie: - kąt wskazu prądu.Błąd całkowity ΔIW owo wartość przebiegu będącego różnicą między wartościami chwilowymi prądu wtórnego pomnożonego przy użyciu przekładnię zaś wartościami prądu pierwotnego. Błąd wyrażony jest w środku procentach prądu pierwotnego:Jeśli prądy są sinusoidalne owo można użyć wartości skutecznych: