Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

tłumaczenia symultaniczne warszawa
Google plus rzetelne-pisanie-prac.pl
kurs rysunku warszawa

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Prawo_rozcie%C5%84cze%C5%84_Ostwalda
Prawo rozcieńczeń Ostwalda owo przybliżona zależność stopnia dysocjacji słabego elektrolitu od momentu jego stężenia:gdzie Prawo rozcieńczeń Ostwalda stosuje się aż do dysocjacji słabych kwasów a zasad tudzież także aż do hydrolizy ich soli Równanie owo spełnione jest jeno do wnętrza rozcieńczonych roztworach słabych elektrolitów gdyż:Zależność ta została wyprowadzona wskroś W. Ostwalda do wnętrza 1888 r. na podstawie teorii dysocjacji elektrolitycznej Zobacz też: reguła przekoryNależy przekształcić równanie:Jeżeli wyrażenie (K/C) ma małą wartość poniżej 1/400, wówczas równanie rozwiązuje się do wnętrza sposób przybliżony (jeżeli nie, owo należy rozwiązać równanie kwadratowe):skąd otrzymujemy stopień dysocjacji α także stężenie formy zdysocjowanej αC:K>1 owo jest trwały elektrolit K<1 owo jest słaby elektrolitPrzy obliczeniach wypada zamieniać gaz na liczby! Uproszczenie prawa rozcieńczeń:Gdy α < 5% ewentualnie kiedy C/K > 400 to