Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Prawo Paschena

Prawo Paschena, nazwane na cześć Friedricha Paschena, zostało sformułowane do wnętrza 1889. Badał napięcie przebicia równoległych płyt do wnętrza gazie jak funkcję ciśnienia zaś odległości płyt od czasu siebie. Napięcie potrzebne aż do wytworzenia łuku elektrycznego do wnętrza poprzek szczeliny początkowo zmniejsza się jak jeden mąż ze wzrostem ciśnienia aż do pewnego punktu, zaś z kolei przezornie zwiększa, przekraczając wartość początkową. Paschen odkrył również, że zmniejszanie się szczeliny poniżej stałym ciśnieniem powoduje takie samo styl życia napięcia.Paschen odkrył, że napięcie przebicia jest opisywane dzięki równanieGdzie V oznacza napięcie przebicia do wnętrza Woltach, p oznacza ciśnienie, d - odległość między płytkami. Stałe oraz zaś b zależą od czasu składu gazu. Dla powietrza poniżej ciśnieniem 1013,25 hPa, oraz = 43.6*106 V/atm zaś b = 12.8 , dokąd p ozacza ciśnienie do wnętrza atmosferach oraz d jest odległością podaną do wnętrza metrach. Wykresem tej funkcji jest zagięcie Paschena. Różniczkując ją względem (pd) zaś przyrównując pochodną aż do zera można znaleźć wartość minimalną napięcia. Otrzymujemyi obliczamy minimum napięcia przebicia na rzecz (pd)=7.5*10-6 atm. Daje owo 327 V do wnętrza powietrzu poniżej standardowym ciśnieniem zaś poniżej odległości między elektrodami 7.5 mikrometrów. Skład gazu wyznacza zarówno minimalne napięcie łuku zaś odległość, poniżej której następuje wyładowanie.