Prawo Ohma

Prawo Ohma kojarzone jest zwyczajowo spośród pierwszym prawem Ohma czy proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R aż do natężenia prądu płynącego przy użyciu ów tragarz I, co wyraża się wzorem:Natężenie prądu stałego I jest proporcjonalne aż do całkowitej siły elektromotorycznej w środku obwodzie zamkniętym albo aż do różnicy potencjałów napięcia elektrycznego U) między końcami części obwodu negacja logiczna zawierającej źródeł siły elektromotorycznej Prawidłowość tę odkrył w środku 1827 roku niemczyzna fizyk, belfer politechniki w środku Norymberdze plus uniwersytetu w środku Monachium Georg Simon Ohm. Można ją opisać jako:Współczynnik proporcjonalności w środku tej relacji znany jako jest konduktancją oznaczaną przy użyciu G.lub w środku ujęciu tradycyjnym:Odwrotność konduktancji nazywa się rezystancją (lub oporem elektrycznym przewodnika plus oznaczana jest wielką literą R Prawo Ohma określa opór elektryczny przewodnika:Prawo owo jest prawem doświadczalnym plus jest dość dokładnie spełnione na rzecz ustalonych warunków przepływu prądu, szczególnie temperatury przewodnika. Materiały, które się aż do niego stosują, nazywamy przewodnikami omowymi albo "przewodnikami liniowymi" - w środku odróżnieniu od czasu przewodników nieliniowych, w środku których opór jest funkcją natężenia płynącego przy użyciu negacja logiczna prądu. Prawo owo także negacja logiczna jest spełnione podczas gdy zmieniają się parametry przewodnika, szczególnie temperatura. Ze wszystkich materiałów przewodzących prawo Ohma najdokładniej jest spełnione w środku przypadku metali.Dla przewodników negacja logiczna spełniających prawa Ohma oprócz wyżej wymienionego prawa, zwanego w tej okolicy prawem statycznym, określa się też dynamiczne (różniczkowe) system prawny Ohma:Jeśli urządzenie odbiorcze spełnia zupa prawo Ohma owo jego opór flegmatyczny jest równy oporowi dynamicznemu.Obecnie różniczkowe prawo Ohma w środku ośrodkach ciągłych wyraża się w środku postaci wektorowej:gdzieW polu elektromagnetycznym w środku przewodniku na nośniki prądu działa siła Lorentza o gęstości:gdzie:Ponieważ prędkość nośników jest mała w środku porównaniu spośród prędkością termiczną nośników prądu, którego średnia prędkość jest równa łamaga plus negacja logiczna jego wartość bezwzględna, toteż różniczkowe prawo Ohma przyjmuje postać:Opór odcinka przewodnika o stałym przekroju poprzecznym jest regularny aż do długości tego odcinka plus przeciwnie regularny aż do pola powierzchni przekrojuPrawo owo można wyprowadzić spośród pierwszego prawa Ohma Niech dyscyplina przewodnika o długości l ma ustalone ziemia uprawna powierzchni przekroju poprzecznego, wynoszące S. Jeśli aż do końców tego odcinka przyłożone zostanie napięcie U, owo ziemia uprawna elektryczne wewnątrz przewodnika wyniesie:Korzystając spośród definicji gęstości prądu, jak ilorazu natężenia prądu przy użyciu ziemia uprawna przekroju przewodnika w środku którym płynie prąd, dostajemy:Korzystając spośród definicji różniczkowego prawa Ohma:Korzystając spośród pierwszego prawa Ohma plus jeśli oznaczymy opór elektryczny właściwy jako:otrzymujemy drugie prawa Ohma