Prawo Joule'a (prąd elektryczny)

Prawo Joule'a, zwane również prawem Joule'a-Lenza pozwala wyznaczyć ilość ciepła, które wydziela się w czasie przepływu prądu elektrycznego dzięki guru elektrycznyZależność tę można wyrazić wzorem:gdziePrawo owo jest wyrazem zasady zachowania energii w środku odniesieniu aż do przepływu prądu. Wynika spośród niego, że zapał prądu elektrycznego zamienia się w środku energię wewnętrzną przewodnika Prawo Joule'a można wyprowadzić spośród definicji mocy prądu elektrycznego plus prawa Ohma Korzystając ze wzoru, który wynika spośród prawa Ohma można zapisać związek między napięciem oraz natężeniem prądugdzie U jest napięciem na końcach przewodnika. Z definicji mocy prądu elektrycznegopo wstawieniu napięcia spośród prawa OhmaPonieważ hart prądu elektrycznego oznacza, w środku tym przypadku, prędkość wydzielania ciepła, toZjawisko wydzielania się ciepła w czasie przepływu prądu elektrycznego zaobserwowane zostało po razu jednego najważniejszy dzięki Jamesa Joule'a. Jest aktualnie wykorzystywane aż do zamiany energii elektrycznej na energię wewnętrzną. Ma owo położenie we wszystkich urządzeniach wyposażonych w środku grzałki elektryczne np. czajniki elektryczne pralki zmywarki, promienniki.Zjawisko owo jest acz często niepożądane, na przykład w środku pobliżu przesyłaniu energii. Wówczas wydzielane ciepło jest energią traconą. W urządzeniach elektronicznych widziadło Joule'a powoduje ekskrecja się ciepła wewnątrz aparatury plus wymaga usuwania go stamtąd, żeby urządzenie mogło stabilnie pracować. Dlatego np. komputery wymagają chłodzenia