Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Prawa elektrolizy Faradaya

Prawa_elektrolizy_Faradaya
Prawa elektrolizy Faradaya owo para prawa sformułowane na mocy Faradaya wewnątrz 1834 r.:1. elektrycznosc .php'>Masa substancji wydzielonej w toku elektrolizy jest proporcjonalna aż do ładunku, który przepłynął na mocy elektrolit2 Ładunek Q należyty aż do wydzielenia czy wchłonięcia elektrycznosc .php'>masy m jest wiadomy zależnościągdzie:Inne, częściej spotykane sformułowanie drugiego prawa elektrolizy Faradaya brzmi:Stosunek elektrycznosc .php'>mas m1 tudzież m2 substancji wydzielonych na elektrodach w toku przepływu jednakowych ładunków elektrycznych jest równy stosunkowi ich równoważników elektrochemicznych k1 tudzież k2 a stosunkowi ich elektrycznosc .php'>mas równoważnikowych R1 tudzież R2, czyli: