Prądy interferencyjne Nemeca

Prądy interferencyjne (zwane również prądami Nemeca) są prądami średniej częstotliwości modulowanymi w środku amplitudzie spośród małą częstotliwością. Powstają w środku wyniku interferencji w środku tkankach dwóch prądów przemiennych średniej częstotliwości o przebiegu sinusoidalnym, których częstotliwości mało różnią się od momentu siebie. W lecznictwie wykorzystuje się prądy ok. 4000Hz, np. 3900 oraz 4000Hz ewentualnie 4000 oraz 4100Hz. Interferencję uzyskuje się dzięki wykorzystanie dwóch niezależnych obwodów zabiegowych wobec użyciu dwóch par elektrod umiejscowionych w środku taki sposób, żeby mieszanie się zachodziła w środku głębi tkanek, w środku okolicy umiejscowienia procesu chorobowego. Powstawanie prądów interferencyjnych można wytłumaczyć przykładem znanego spośród akustyki zjawiska dudnienia, w środku którym w środku wyniku nakładania się dwóch drgań harmonicznych powstaje wibracja wypadkowe. W wyniku interferencji w środku głębi tkanek powstaje elektryczny przesłanka leczniczy, którego częstość występowania mieści się w środku granicach małej częstotliwości. Bodziec ten, zwany jeszcze raz wektorem interferencji, wykazuje nadzwyczaj złożoną strukturę przestrzenną.